Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 4.4.2023

Aluehallitus

Aika 4.4.2023, klo 14:30
Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§ 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 5.4.2023 lukien.

Päätösehdotus:
• Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 101 Tiedoksi

Iltakouluasia
• Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus:
• Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 102 Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenehdokkaan nimeäminen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokousta 14.4.2023 varten

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouskutsun;
 • nimetä yhtiökokousedustajan 14.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen ja
 • antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hallituksen jäsenten valinnasta ja muista tarvittavista ohjeista.

Päätös:

Aluehallitus päätti

 • merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouskutsun;
 • nimetä yhtiökokousedustajaksi Petja Harakan 14.4.2023 pidettävään yhtiökokoukseen ja
 • antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä Monica Hostio hallituksen jäseneksi ja muista tarvittavista ohjeista.

§ 103 Yhtiökokousedustajan nimeäminen DigiFinland Oy

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä DigiFinland Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi;
 2. nimetä yhtiökokousedustajaksi tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkon ja
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 104 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi;
 2. nimetä yhtiökokousedustajaksi tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkon ja
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 105 Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenen nimeäminen, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi;
 2. nimetä yhtiökokousedustajaksi hallintopäällikkö Sannamari Nousiaisen ja
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia sekä ehdottaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitusjäseneksi Arto Lindbergiä

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 106 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää
• Aluehallitus päättää merkitä päätökset ja ilmoitukset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 107 Viranhaltijapäätökset

Päätösehdotus:
• Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 108 Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen muuttaminen

Päätösehdotus:
Aluehallitus päättää

 1. että asia käsitellään hallintosäännön mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta,
 2. hyväksyä muutetun johtajasopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.