Siirry sisältöön

Pelastuslautakunnan kokouksessa 18.1.2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Pelastuslautakunnan kokouksessa 18.1. käsitellään muun muassa toimintasuunnitelma 2023, talousarvio ja käyttösuunnitelma 2023, ajoneuvojen hankinnan periaatteista päättäminen sekä ensihoitoyksiköiden hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Valtioneuvoston päätös pelastustoimen valtakunnallisiksi strategisiksi tavoitteiksi 2023–2026, Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden strategiat. Keskeisenä tavoitteena on pelastuslaitoksen palveluiden turvaaminen palvelutasopäätösten mukaisesti parantamalla pelastuslaitoksen toimintavalmiutta ottamalla käyttöön uusia valmiusasemia ja kannustamalla kuntia ottamaan käyttöön Hali-liikennevalo-ohjausjärjestelmän.

Lisäksi käsittelyssä on pelastuslaitoksen talousarvio ja käyttösuunnitelma 2023. Esityksen mukaan pelastustoimen toimintakulut ovat noin 32 M euroa ja toimintatuotot noin 1 M euroa. Pelastustoimen maksuosuudet vuonna 2023 ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle noin 15,2 M euroa ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle noin 15,8 M euroa. Vuonna 2023 kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti aiempien vuosien kuntaosuuksien mukaisesti. Ensihoidon toimintakulut ovat noin 14 M euroa ja toimintatuotot noin 4,2 M euroa, jolloin HUS maksuosuus on noin 9,8 M euroa.

Ensihoitoyksiköiden hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu. Pelastuslautakunnalle esitettään, että ensihoitoyksiköt hankitaan tarjouskilpailun voittaneelta Profile Vehicles Oy:lta siten, että sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva.


Lisätiedot: pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, puh 050 31 45 385