Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 4.4.24

Aika 4.4.2024, klo 18.00

Paikka Hotel Sveitsi, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 21 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • valita Arto Häggin ja Pirja Vitikka-Koposen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Matti Korkiakosken ja Tuija Reinikaisen.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 9.4.2024 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana torstaina yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 • valita Jaakko Rainion ja Pirja Vitikka-Koposen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Matti Korkiakosken ja Tuija Reinikaisen.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 9.4.2024 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana torstaina yleisessä tietoverkossa.

§ 22 25.1.2024 hyväksytyn Palvelujen verkostosuunnitelman 2023-2030 erillisselvitykset koskien Jokelan terveysasemaa

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. hyväksyä valtuuston edellyttämän Jokelan sote-​yksikkö selvityksen.
 2. hyväksyä Jokelan terveysaseman muuttamisen sote-​yksiköksi.
 3. että Jokelan sote-yksikön pilottimallin kehittymistä koskevat seurantatiedot raportoidaan valtuustolle vuoden 2024 lopun tilanteessa sekä pilotoinnin päättyessä arvioinnin tulokset

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 23 25.1.2024 hyväksytyn Palvelujen verkostosuunnitelman 2023-2030 erillisselvitys koskien Kiljavan kuntoutuskeskusta

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. Hyväksyä valtuuston edellyttämän palvelujen verkostosuunnitelman 2023–2030 koskevan Kiljavan Sairaala Oy:n tiloissa toimivan Kiljavan Kuntoutuskeskuksen selvityksen.
 2. Antaa luvan aloittaa uuden Kuntoutuskeskuksen rakennushankkeen suunnittelun. Rakennushankesuunnitelman toimeenpano tuodaan erikseen päätettäväksi.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. merkitä tiedoksi valtuuston edellyttämän palvelujen verkostosuunnitelman 2023-2030 koskevan Kiljavan Sairaala Oy:n tiloissa toimivan Kiljavan Kuntoutuskeskuksen selvityksen.
 2. antaa luvan aloittaa kuntoutus- ja kota-toiminnan kehittämissuunnittelun. Suunnitelman toimeenpano tuodaan erikseen päätettäväksi valtuustoon. Suunnitelmaan sisällytetään tarkennettujen toiminnallisten ja taloudellisten perusteiden vertailut sekä uudisrakennuksen että nykyisten tilojen osalta.

§ 24 25.1.2024 hyväksytyn Palvelujen verkostosuunnitelman 2023-2030 erillisselvityksen koskien Hyvinkään terveysasemaa

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä:

 1. Valtuuston edellyttämän Hyvinkään terveysasemaa koskevan selvityksen.
 2. Hyvinkään terveysasemapalvelujen muuttamisen esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisesti osana Hyvinkään sote-keskuksen kehittämistä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 25 Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. hyväksyä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sekä siihen liittyvän taloustavoitteen
 2. valtuuttaa aluehallituksen tekemään VM:n edellyttämät tarkennukset tuottavuus- ja taloudellisuussuunnitelmaan
 3. valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan sekä tieto- ja digijohtajan tekemään taloudellisuus- ja tuottavuusohjelmaan liittyvät tekniset tarkennukset VM:n pyyntöjen/ohjeiden mukaisesti.

Päätös: Aluevaltuusto päätti

 1. hyväksyä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sekä siihen liittyvän taloustavoitteen
 2. valtuuttaa aluehallituksen tekemään VM:n edellyttämät tarkennukset tuottavuus- ja taloudellisuussuunnitelmaan
 3. valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan sekä tieto- ja digijohtajan tekemään taloudellisuus- ja tuottavuusohjelmaan liittyvät tekniset tarkennukset VM:n pyyntöjen/ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi aluevaltuusto päätti hyväksyä seuraavan muutoksen:

 1. Poistetaan tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmasta kohta “alle 20-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn lopettaminen” ja muutetaan muotoon: “vähennetään maksuttomaan ehkäisyyn meneviä kuluja kehittämällä hoitopolkua ja keventämällä seurantakäyntejä.”

§ 26 Henkilöstökertomus 2023 

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

§ 27 Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut, tukipalvelun ja sosiaalipäivystyksen kotiapukäynnin palvelumaksut 2024

Esitys: Päätösehdotus

Aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisesti

 • asiakkaalta perittävä ateriapalvelumaksu on 4 € / ateria silloin, kun asiakas ei ota vastaan ateriapalvelun palveluseteliä ja, että
 • asiakkaalta perittävä kotiapupalvelumaksu on 25 € / tunti silloin, kun asiakas ei ota vastaan kotiapupalvelun palveluseteliä ja, että
 • ikääntyneiden päiväaikaisen toiminnan maksut ovat 10 € / 2,5 tunnin päivätoimintakerta ja 20 € / 5 tunnin päivätoimintakerta ja, että 
 • sosiaalipäivystyksen kotiapukäynnin palvelumaksu on 40 € / käynti.

Päätös: Aluevaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisesti seuraavat palvelumaksut,​jotka tulevat voimaan 1.5.2024 lukien:

 • asiakkaalta perittävä ateriapalvelumaksu on 4 € / ateria silloin,​kun asiakas ei ota vastaan ateriapalvelun palveluseteliä ja,​että
 • asiakkaalta perittävä kotiapupalvelumaksu on 25 € / tunti silloin,​kun asiakas ei ota vastaan kotiapupalvelun palveluseteliä ja,​että 
 • ikääntyneiden päiväaikaisen toiminnan maksut ovat 10 € / 2,​5tunnin päivätoimintakerta ja 20 € / 5 tunnin päivätoimintakerta ja,​että  
 • sosiaalipäivystyksen kotiapukäynnin palvelumaksu on 40 € / käynti.

§ 28 Eron myöntäminen palvelujenjärjestämisen lautakunnan jäsenyydestä Reijo Tilvikselle

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Reijo Tilvikselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan jäsenyydestä
 2. valita hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Reijo Tilvikselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan jäsenyydestä
 2. valita hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Jukka Anttilan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan

§ 29 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Valtuustoaloite luottamushenkilöiden itsearvioinnista

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 30 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne aluehallituksen valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.