Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 9.4.24

Aluehallitus

Aika 9.4.2024, klo 15:00

Hyvinkää, Lukio Kipinä

Käsitellyt asiat

§ 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 12.4.2024 lukien.

Päätösehdotus:    

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 90 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 91 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukatalogi

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää hyväksyä Keusoten palvelukatalogin ensimmäisen version ja viedä tiedoksi palvelujen järjestämisen lautakuntaan 17.4.2024.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 92 Hankintapäätös: palveluntuottajarekisterin (dps) sisäinen tarjouspyyntö luokka 3 asumisen tuki

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. valita asumisen tuen palveluntuottajiksi liitteen 2 Valitut palveluntuottajat osat 1 – 5 mukaiset palveluntuottajat, liitteen mukaisessa etusijajärjestyksessä,
 2. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset,
 3. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan päättämään mahdollisen hankintapäätöstä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen ja
 4. valtuuttaa hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan tekemään päätöksen mahdollisen option käytöstä hankinnassa
 5. että, pykälä tarkastetaan välittömästi kokouksessa ja että päätös voidaan panna täytäntöön, kun se on tehty ja allekirjoitettu.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 93 Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinnan käynnistäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinnan käynnistämisen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 94 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu palvelujen hankinnan käynnistäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinnan käynnistämisen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 95 Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisten lasten ja perheiden palvelujen hankinnan käynnistäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisten lasten ja perheiden palvelujen hankinnan käynnistämisen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 96 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Asumispäivystysyksikön perustaminen omana tuotantona Keski-Uudenmaan hyvinvointialuelle

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se päättää

 1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 97 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Lastensuojelun resurssit ja toimintatavat

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se päättää

 1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 98 Eron myöntäminen Arto Häggille aluevaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää eron Arto Häggille aluevaltuuston jäsenyydestä sekä;
 2. merkitä tiedoksi, että aluevaltuuston jäseneksi Arto Häggin tilalle kutsutaan Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Tommi Luhtaniemi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 99 Eron myöntäminen Tom Bomanille palveluiden järjestämisen lautakunnasta ja uuden jäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Tom Bomanille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan jäsenyydestä ja;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 100 Eron myöntäminen Tiina Halla-aholle palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Tiina Halla-aholle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä ja;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 101 Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen Kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää hyväksyä nuorisovaltuuston valitseman uuden edustajan Viljami Kärpäsen Kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan Niko Kotilaisen tilalle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 102 Toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle/ Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi kutsun Maakuntien Tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2024
 2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia tai kohdassa 10 (Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten määrääminen) noudattaa kokouksen pohjaehdotusta tai sitä alempaa palkkiotasoa.

Päätös:

Aluehallitus päätti

 1. merkitä tiedoksi kutsun Maakuntien Tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2024
 2. valita yhtiökokousedustajaksi tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokosken
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia tai kohdassa 10 (Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten määrääminen) noudattaa kokouksen pohjaehdotusta tai sitä alempaa palkkiotasoa.

§ 103 Toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle / Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy varsinainen yhtiökokous 22.4.2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä Puro Tekstiilihuolto Oy:n yhtiökokouskutsun 22.4.2024 kokoukseen tiedoksi,
 2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä Puro Tekstiilihuolto Oy:n yhtiökokouskutsun 22.4.2024 kokoukseen tiedoksi,
 2. valita yhtiökokousedustajaksi tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokosken.
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

§ 104 Lausuma koskien henkivakuutussopimuksen säästösummaa

Päätösehdotus:

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

 • Julkinen selostus asiasta: Hyvinvointialue antoi lausuman henkivakuutussopimuksen edunsaajamääräyksen epäselvyydestä. Edunsaajaksi oli merkitty Järvenpään kaupungin kotisairaanhoito, jolloin edunsaaja olisi nykyisin hyvinvointialue. Asiassa esitetyistä seikoista ja niiden kokonaisarvioinnista johtuen on kuitenkin hyvin todennäköistä, että edunsaajan merkitsemisessä on tapahtunut selkeä virhe, ja tämän johdosta hyvinvointialue tulee kunnioittamaan testaattorin tahtoa eikä vaadi itselleen henkivakuutussopimuksen mukaista etua.
 •  

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 105 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Istekki Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä Istekki Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi;
 2. nimetä yhtiökokousedustajan Istekki Oy:n yhtiökokouksiin ja
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä Istekki Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi;
 2. nimetä yhtiökokousedustajaksi Hanna Downtonin Istekki Oy:n yhtiökokouksiin ja
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

§ 106 Yhteistoimintaneuvottelut

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. käynnistää liitteenä olevan neuvotteluesityksen mukaiset yhteistoimintaneuvottelut
 2. neuvottelut käynnistyvät neuvotteluesityksen antamisella työntekijöiden edustajille 10.4

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 107 Aluevaltuuston 4.4.2024 päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 4.4.2024 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 108 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää merkitä päätökset ja ilmoitukset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 109 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.