Siirry sisältöön

Yhdessä kehittämisen valmennuksen kautta Keusoten kokemusasiantuntijaksi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) on toteuttanut sosiaalisen kuntoutuksen tekijöille ja kokijoille Yhdessä kehittämisen valmennusta (YKVA) vuodesta 2019. Valmennus on kehitetty sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaisille sekä asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään kokemusasiantuntijana ja kehittämään yhdessä toimintaa. Viime vuosina valmennuksessa on ollut mukana osallistujia myös muista Keusoten palveluista. Saimme kuulla tuoreita kokemuksia viimeisimpään valmennukseen osallistujilta.

“Valmennuksen parasta antia oli päästä avoimesti keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia niin muiden asiakkaiden kuin ammattilaistenkin kanssa, ja kuulla asioista monelta eri kannalta. Valmennus toi minulle myös toivoa julkisten palveluiden tulevaisuusnäkymistä, ja että meitä asiakkaita tultaisiin kuulemaan entistä enemmän palveluiden luomisessa ja kehittämisessä”,

kertoo valmennuksen käynyt kokemusasiantuntija Niina Tikkanen.

“Valmennus oli hyvin toteutettu ja syvensi ymmärrystä asiakkaiden kokemuksista sairauden kanssa elämisestä sekä kuntoutumisen haasteista. Valmennus lisäsi myös ymmärrystä vertaistuen ja kokemusasiantuntijoiden roolista sekä tärkeydestä kuntoutujan tukena, rinnalla kulkijana ja ammattilaisen työparina. Koulutus tarjosi kontakteja kokemusasiantuntijoihin ja lisäsi uusia näkökulmia työntekoon”,

kertoo Keusoten asumispalveluohjaaja Kari Ojajärvi, asumispalvelu Tähkä ja tuettu asuminen Jyvä.

“Valmennus oli antoisa ja mielenkiintoinen. Sain tietoa, miten voin hyödyntää kokemusasiantuntijoita omassa työssäni sekä varmuutta kehittää omaa toimintaryhmääni yhdessä asiakkaiden kanssa”,

kertoo Keusoten työvalmentaja Aino Ojansivu.

Yhdessä jakaen ja kokeillen

Valmennus auttaa osallistujia, sekä ammattilaisia että asiakkaita yhdistämään erilaisia kokemuksia, osaamista ja asiantuntemusta sekä toteuttamaan kehittämistä yhdessä omassa toimintaympäristössään. Valmennuksen aikana käynnistetään erilaisia osallistujien ideoimia kokeiluja sekä luodaan konkreettisia yhteistyön muotoja. Asiakkaat kokeilevat erilaisia vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvia rooleja samalla, kun ammattilaiset opettelevat entistä yhteistoiminnallisempia tapoja tehdä työtään.

“Työskentelen Keski-Uudellamaalla toimivassa yhdistyksessä Werkko ry:ssä, jonka ydintehtävään kuuluu kokemus- ja vertaistoiminnan tukikeskuksena toimiminen. Valmennus mahdollisti verkostoitumisen ja yhteistyön aloittamisen toisten kokemusasiantuntijoiden sekä Keusoten ammattilaisten kanssa. Sain tietoa ja ideoita, miten ja missä toimia kokemusasiantuntijana.

Oli myös ihanaa kuulla, millaisilla eri tavoilla osallistujat haluaisivat kokemusasiantuntijatyötä tehdä ja edistää, joko itsenäisesti, omissa yhteisöissään tai etsimällä itselleen sopivan yhteisön tuekseen. Koin itseni onnekkaaksi saadessani kuunnella ja kuulla muiden ihmisten kokemustarinoita elämästä. Jokaisen tapaamisen jälkeen olin todella iloinen siitä, että saan kohdata juuri nämä ihmiset ja olla osa tätä yhteisöä”,

kertoo valmennuksen käynyt Ursula Arsiola.

Kokemusasiatuntijaksi YKVA-valmennuksessa

Valmennuksessa kirjoitetaan ja kerrotaan oma elämäntarina, joka voi olla työväline kokemusasiantuntijana toimimisessa. Valmennus on monelle myös osa omaa kuntoutumista ja yksi etappi matkalla elämässä eteenpäin. Valmennus antaa pätevyyden toimia kokemusasiantuntijana Keusoten toiminnoissa.

Kiinnostuitko Yhdessä kehittämisen valmennuksesta?

Lisätietoja valmennuksesta:
Leena Toivonen
leena.toivonen@keusote.fi

Yhdessä kehittämisen valmennuksessa (YKVA) tehty sanapilvi.