Siirry sisältöön

Kiinnostaako sinua kokemusasiantuntijana tai vertaisena toimiminen?

Keusotessa toimii kokemusasiantuntijoita ja vertaistoimijoita erilaisissa tehtävissä ammattilaisten rinnalla. Tehtäviä on esimerkiksi palveluiden arvioiminen, suunnittelu ja kehittäminen, ammattilaisen työparina toimiminen, erilaisiin työryhmiin, asiakasraateihin ja tapahtumiin osallistuminen, ryhmänohjaus, tukihenkilönä toimiminen sekä vertaisryhmien ohjaaminen ja niissä toimiminen. Kokemusasiantuntija tai vertainen voi myös ohjata ja neuvoa asiakkaita palveluiden piiriin ja antaa tietoa Keusoten palveluista sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille.

Kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista tai läheisen henkilön kautta kertynyttä kokemusta jostakin psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammasta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta. Kokemusasiantuntijana toimiminen edellyttää pääsääntöisesti kokemusasiantuntijakoulutuksen suorittamista.

Vertaistoimija

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan samankaltaisessa tilanteessa elävien ja samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten keskinäistä tukea, apua ja kokemusten jakoa. Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, ja sen arvoja ovat tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioitus.

Vertaistoimintaa voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, eri tahojen toimesta. Vertaistoimintaa voidaan esimerkiksi organisoida järjestön tai muun yhteisön, julkisen palvelujärjestelmän kautta tai se voi olla vapaamuotoista kansalaistoimintaa ilman erillistä taustayhteisöä. Vertaistuki voi toimia osana sosiaali- ja terveyspalveluketjuja, eikä ammattiapua ja vertaistukea voi pitää toistensa kilpailijoina. Vertaistoiminnalla on merkittävä ennaltaehkäisevä vaikutus, mutta se ei ole terapiaa. Vertaistoiminnan kokemuksellinen asiantuntijuus ja tieto täydentää ammatillista asiantuntijuutta.

Kettuluuta-vertaispalveluohjaaja

Kettuluuta on koulutettu vertaispalveluohjaaja, joka opastaa ja neuvoo Keusoten alueen asukkaita virastojen asiointiviidakossa. Hän auttaa asiakasta löytämään oikeat palvelut, tukee hakemusten täyttämisessä oikeaoppisesti ja voi tulla mukaan myös asiointiavuksi. Kettuluuta-vertaispalvelutoimintaa kehitetään yhteistyössä Werkko ry:n kanssa. Lue lisää koulutuksista ja ilmoittaudu mukaan Werkko ry:n sivuilla.

Miten kokemusasiantuntijaksi tai vertaistoimijaksi?

Keusotessa kokemusasiantuntija- ja vertaisohjaajakoulutusta toteutetaan mm. osana sosiaalista kuntoutusta (YKVA-koulutus) sekä yhteistyössä Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:n kanssa yhdistyksen resurssien pohjalta. Teemme myös yhteistyötä HUS:n kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan koordinaattoreiden kanssa.

Olisitko sinä halukas kuulemaan lisää tai tulemaan Keusoteen kokemusasiantuntijaksi tai vertaistoimijaksi?

Lisätietoja: