Siirry sisältöön

Sosiaalisen kuntoutuksen päivätoiminta

Vapaamuotoista sosiaalista kuntoutumista edistävä toiminta toteutetaan Keusoten yksiköissä tai ostopalveluna. Sitä voidaan järjestää myös muissa ympäristöissä, esimerkiksi luonto- ja kulttuurikohteissa tai sosiaalisissa kohteissa.

  • Sisältää esimerkiksi kädentaitojen harjoittelua, liikuntaa, ulkoilua, rentoutusta, luovaa toimintaa, keskustelua ja vuorovaikutusta ryhmässä
  • Antaa tarvittavaa tukea ja ohjausta
  • Ryhmämuotoista ja tarvittaessa yksilöllistä
  • Yksilöllinen ohjaus helpottaa toimintaan suuntautumista, auttaa kuntoutumista ja omien tavoitteiden asettamista ja arviointia
  • Arkipäivisin kello 8-16
  • Toimintaan osallistutaan omien voimavarojen ja tavoitteiden mukaan

Toimi näin

Sosiaaliseen kuntoutukseen uudet asiakkaat ohjautuvat Keusoten asiakasohjauksen kautta.
Mikäli sinulle ei vielä ole tehty palvelutarpeen arviota muissa Keusoten palveluissa (esim. erikoissairaanhoidossa), ota yhteyttä työikäisten asiakasohjausyksikköön.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen asiakkaaksi ei voi hakeutua suoraan, vaan niihin ohjaudutaan Keusoten aikuissosiaalityön, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Yhdessä asiakkaan kanssa arvioidaan, olisiko sosiaalinen kuntoutus oikeanlaista toimintaa tukemaan asiakkaan toimintakykyä ja arjen hallintaa. Mikäli palvelutarpeen arviota ei vielä ole tehty, ota yhteyttä työikäisten asiakasohjausyksikköön.

Puhelinasiointi

Puhelinasiointi nykyisille asiakkaille

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Keusote