Siirry sisältöön

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää erilaisista elämäntilanteista johtuviin menoihin, joihin Kela ei myönnä perustoimeentulotukea:

  • Esimerkiksi asiakkaan tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot
  • Menot, jotka ovat tarpeen toimeentulon tai itsenäisen suoriutumisen turvaamiseksi

Verkkosivu

Palvelut ja yhteystiedot

Palvelun nimeä klikkaamalla pääset yhteystietoihin.

Sosiaaliohjaus työikäisille

Sosiaalipalvelut tarjoavat tukea, apua ja ohjausta arjenhallinnassa, itsenäisessä selviytymisessä ja ongelmien ennaltaehkäisyssä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.

Sosiaalityö työikäisille

Sosiaalipalvelut tarjoavat tukea, apua ja ohjausta arjenhallinnassa, itsenäisessä selviytymisessä ja ongelmien ennaltaehkäisyssä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.

Toimeentulotuki

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää erilaisista elämäntilanteista johtuviin menoihin, joihin Kela ei myönnä perustoimeentulotukea