Siirry sisältöön

Taloudellisen tuen neuvonta ja ohjaus

Taloudellisen tuen neuvonta ja ohjaus palvelee seuraavissa asioissa:

 • Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemusasiat
 • Hautausavustus
 • Asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen
 • Taloudellisen tilanteen heikentyminen esim. sairauden, työttömyyden tai erotilanteen vuoksi
 • Viranomaiskonsultaatiot
 • Taloudellisen tuen neuvontaa ja ohjausta puhelimitse edellä mainituissa asioissa
 • Sosiaalinen luototus 1.8.2023 alkaen

Taloudellisen tuen neuvonnan ja ohjauksen palvelussa voit keskustella asiastasi ammattilaisen kanssa. Saat neuvontaa ja ohjausta tilanteesi ratkaisemiseksi tai ohjaamme sinut oikean palvelun piiriin. Ammattilainen arvioi myös tarvittaessa tilanteesi kiireellisyyden, jatkotoimenpiteet sovitaan aina tapauskohtaisesti ja asiakasta tavataan pyydettäessä.

Tarjoamme myös konsultaatiota ammattihenkilöstölle.

Mikäli olet jo asiakkuudessa tai sinulla on nimetty omatyöntekijä tai vastuutyöntekijä, ota yhteyttä suoraan häneen. Palvelukohtaiset yhteystiedot löydät Keusoten verkkosivuilta.

Toimi näin

Jos yhteydenottosi koskee toimeentulotukea ja sen tarvetta, tarkista aina ennen, että sinulla on perustoimeentulotuen hakemus haettuna Kelassa tai päätös kuluvalle kuukaudelle.

Mikäli haet hautausavustusta, täytä paperinen Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus vainajan yhteystiedoilla ja liitä mukaan pesänhoitajan yhteystiedot sekä seuraavat liitteet:

 • Samalle kuukaudelle voimassa oleva perustoimeentulotuen päätös
 • Kuolinpäivän saldotodistus kaikista pankkitileistä
 • Viimeisin esitäytetty veroilmoitus
 • Kustannusarvio hautaustoimistosta TAI maksamattomat hautaustoimiston sekä seurakunnan laskut
 • Perukirja (jos valmistunut)
  Pesän selvittämiseen ja perunkirjan tekoon voit hakea tukea ja apua oikeusaputoimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Taloudellisen tuen palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Keusoten alueella Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Mäntsälässä, Pornaisissa tai Tuusulassa.

Sosiaalinen luototus 1.8.2023 alkaen

1.8.2023 alkaen jokaisen hyvinvointialueen on järjestettävä sosiaalista luototusta alueellaan. Hyvinvointialueella on mahdollisuus päättää sosiaalisen luototuksen järjestämisen laajuus, luottopääoman määrä ja luottojen suuruus paikallisten tarpeiden mukaan.  

Sosiaalisesta luototuksesta säädetään laissa. Laki sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002 Laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta 956/2022 

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. 

Hyvinvointialue voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. 

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi:

 • talouden tasapainottamiseen 
 • velkakierteen katkaisemiseen 
 • kodin hankintoihin 
 • työllistymisen tai kuntoutumisen tueksi 
 • asumisen turvaamiseen 
 • kriisitilanteiden ratkaisemiseksi. 

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää vakiintunutta taloudellista tilannetta ja takaisinmaksukykyä. Hakijalla tulee olla riittävä maksuvara (nettotulojen ja menojen erotus), jolla hoitaa luoton lyhennykset ja korot. 

Hakijalle tehdään maksuvaralaskelma, ja luoton hakijalta voidaan edellyttää etukäteissäästämistä tai muuta näyttöä kyvystä hoitaa luotto. Hakijalta edellytetään aina vapaaehtoisen luottohäiriömerkinnän tekemistä luottorekisteriin. Tarkoituksena on, että asiakkaalle ei jää luoton saamisen jälkeen muita järjestelemättömiä velkoja. Sosiaalinen luotto on aina käytettävä hyväksyttyihin, luottosopimuksessa mainittuihin menoihin. Jos luotto myönnetään velkojen maksamiseen, maksetaan luotto suoraan velkojien ilmoittamille tileille. 

Pääsääntöisesti sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoimintaan eikä henkilölle, jolla on voimassa oleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma. Luottoa ei yleensä myönnetä toimeentulotukea saavalle henkilölle tai opiskelukustannuksiin. 

Sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Keski-Uudenmaan Hyvinvointialueen osalta myöhemmin lisää.

Puhelinasiointi

Taloudellisen tuen neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä.
 • Maanantai 8:00 - 12:00
 • Tiistai 8:00 - 12:00
 • Keskiviikko 8:00 - 12:00
 • Torstai 8:00 - 12:00
 • Perjantai 8:00 - 12:00
Kesäaikana avoinna arkipäivinä klo 9-12
 • 01.06.2023 - 31.08.2023 9:00 - 12:00

Palvelusta vastaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue