Siirry sisältöön

Puheterapia lapsille

Terveystoimen puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen. Puheterapiaan voi ohjautua lapsi, jolla on vaikeuksia vuorovaikutuksessa, puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksissa.

Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen- ja kielenkehitys. Jos lapsen vaikeudet ovat laaja-alaisia, tarvitaan moniammatillisia tutkimuksia diagnoosin ja riittävien toimenpiteiden, kuten kuntoutuksen järjestämiseksi.

Tutkimusten pohjalta puheterapeutti ja muut asiantuntijat yhdessä lapsen vanhempien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat lapsen kehityksen tueksi tarvittavia tukitoimia, kuten puheterapiakuntoutusta. Tarvittaessa lapsi voidaan ohjata erikoissairaanhoidon palveluihin.

Lapsen kohdalla on oleellista myös vanhempien ja läheisten ohjaus ja tukeminen. Yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen, kuten neuvolan, päivähoidon, koulun, psykologin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin kanssa.

Toimi näin

Lapsi voi hakeutua puheterapiaan lääkärin, neuvolan, päivähoidon tai kouluterveydenhuollon suosituksesta. Mikäli olet huolissasi lapsesi puheen kehityksestä, ota asia puheeksi neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa.

Puheterapeutti on yhteydessä lapsen huoltajaan tarjotakseen seuraavaa vapaata aikaa. Yhteydenotto muissa puheterapian asioissa tapahtuu Nettipalvelu 24/7:n kautta.

Varattu aika tulee perua viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä. Varatun ajan peruutuksen voit jättää Nettipalvelu 24/7:n kautta tai ottamalla yhteyttä ajanvarauksen yhteydessä saamaasi puheterapeutin numeroon.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

Etäkuntoutuspalvelut

Etäpalveluita on saatavilla kaikissa kuntoutuspalveluissa. Toivomme, että asiakkaat lähtisivät rohkeasti niitä kokeilemaan. Etäkuntoutusta annetaan soveltuvasti sekä puhelimessa että videovälitteisesti. Videovälitteisessä etäkuntoutuspalvelussa käytämme Teams-sovellusta, joka täyttää tietosuojalain mukaiset vaatimukset. Asiakkaalta sovelluksen käyttö edellyttää internetin käyttömahdollisuutta ja tietokonetta, tablettia tai puhelinta, jossa on video- ja äänitoimintojen käyttömahdollisuus. Sovellus on asiakkaalle turvallinen ja helppo käyttää.

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Keusote