Siirry sisältöön

Puheterapia lapsille

Puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen. Puheterapiaan voi ohjautua lapsi, jolla on vaikeuksia vuorovaikutuksessa, puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksissa.

Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen- ja kielenkehitys. Jos lapsen vaikeudet ovat laaja-alaisia, tarvitaan moniammatillisia tutkimuksia diagnoosin ja riittävien toimenpiteiden, kuten kuntoutuksen järjestämiseksi.

Tutkimusten pohjalta puheterapeutti ja muut asiantuntijat yhdessä lapsen vanhempien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat lapsen kehityksen tueksi tarvittavia tukitoimia, kuten puheterapiakuntoutusta. Tarvittaessa lapsi voidaan ohjata erikoissairaanhoidon palveluihin.

Lapsen kohdalla on oleellista myös vanhempien ja läheisten ohjaus ja tukeminen. Yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen, kuten neuvolan, päivähoidon, koulun, psykologin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin kanssa.

Toimi näin

Lapsi voi hakeutua puheterapiaan esimerkiksi lääkärin, neuvolan, päivähoidon varhaiskasvatuksen tai kouluterveydenhuollon suosituksesta. Jos olet huolissasi lapsesi puheen kehityksestä, ota asia puheeksi esimerkiksi neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa.

Jos suosittelevana tahona toimii varhaiskasvatus, voi huoltaja olla yhteydessä puheterapiaan yhteydenottolomakkeen tai neuvolan kautta. Suositeltavaa on, että varhaiskasvatus täyttää Varhaiskasvatuksen havaintoja puheterapeutille -lomakkeen. Lomakkeen voi palauttaa puheterapiapalveluihin esimerkiksi postitse tai huoltajien kautta.

Puheterapeutti on yhteydessä lapsen huoltajaan tarjotakseen seuraavaa vapaata aikaa. Yhteydenotto muissa puheterapian asioissa tapahtuu yhteydenottolomakkeella.

Lapsen terveysongelmissa, jotka edellyttävät hoidon tarpeen arviointia samana päivänä, ota yhteyttä lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluihin.

Vastaanottoajan tarkistaminen ja peruminen

Tarkista tai peru vastaanottoaika OmaKeusote asioinnissa. Palvelu edellyttää vahvan tunnistautumisen, ja voit asioida siellä alle 12-vuotiaan huollettavasi puolesta. Jos tarvitset uuden ajan perutun tilalle, muistathan jättää siitä erikseen pyynnön yhteydenottolomakkeella.

Vaihtoehtoisesti peru aika yhteydenottolomakkeella tai soittamalla ajanvarauksen yhteydessä saamaasi puheterapeutin numeroon.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.

Etäkuntoutuspalvelut

Etäpalveluita on saatavilla kaikissa kuntoutuspalveluissa. Toivomme, että asiakkaat lähtisivät rohkeasti niitä kokeilemaan. Etäkuntoutusta annetaan soveltuvasti sekä puhelimessa että videovälitteisesti. Videovälitteisessä etäkuntoutuspalvelussa käytämme Teams-sovellusta, joka täyttää tietosuojalain mukaiset vaatimukset. Asiakkaalta sovelluksen käyttö edellyttää internetin käyttömahdollisuutta ja tietokonetta, tablettia tai puhelinta, jossa on video- ja äänitoimintojen käyttömahdollisuus. Sovellus on asiakkaalle turvallinen ja helppo käyttää.

Äännevirheiden etäkuntoutusjakso

Mikäli lapsella on r-, s-, l- tai k-äännevirhe, voidaan hänet ohjata Äännekoulun etäkuntoutusjaksolle.

Kuntoutus perustuu Äännekoulussa moniammatillisesti kehitettyyn oppimispolkuun, jossa lapsen kasvojen hienomotoriikka eriytyy. Polku on suunniteltu tukemaan etäkuntoutusta. Työskentely on perhekeskeistä – sekä lasta että vanhempaa tuetaan jakson aikana. Videoperusteisessa terapiassa harjoittelu on helppo toteuttaa silloin, kun lapsella on hyvä hetki.

Kuntoutusjakso alkaa puheterapeutin arviolla, joka tehdään videoviestillä ja kyselylomakkeella. Jakso kestää kokonaisuudessaan 90 päivää, ja sen aikana perhe voi tarvittaessa konsultoida puheterapeuttia (enintään 12 kertaa). Perhe harjoittelee itsenäisesti 3-5 kertaa viikossa.

Videoviestit toteutetaan Aluehallintoviraston hyväksymillä turvallisilla viestimismuodoilla. Äännekoulu vastaa palvelun teknisestä toteutuksesta ja tarjoaa käyttäjille teknistä tukea.

Lue lisää palvelusta ja katso esittelyvideo Äännekoulun verkkosivuilta.

Kommunikaatio-ohjaus

Osana puheterapeuttitiimiä toimii kommunikaatio-ohjaajia. Lue lisää kommunikaatio-ohjauksen sivuilta.

Palvelupaikat