Siirry sisältöön

Puheterapia lapsille

Terveystoimen puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen. Puheterapiaan voi ohjautua lapsi, jolla on vaikeuksia vuorovaikutuksessa, puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksissa.

Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen- ja kielenkehitys. Jos lapsen vaikeudet ovat laaja-alaisia, tarvitaan moniammatillisia tutkimuksia diagnoosin ja riittävien toimenpiteiden, kuten kuntoutuksen järjestämiseksi.

Tutkimusten pohjalta puheterapeutti ja muut asiantuntijat yhdessä lapsen vanhempien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat lapsen kehityksen tueksi tarvittavia tukitoimia, kuten puheterapiakuntoutusta. Tarvittaessa lapsi voidaan ohjata erikoissairaanhoidon palveluihin.

Lapsen kohdalla on oleellista myös vanhempien ja läheisten ohjaus ja tukeminen. Yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen, kuten neuvolan, päivähoidon, koulun, psykologin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin kanssa.

Toimi näin

Lapsi voi hakeutua puheterapiaan esimerkiksi lääkärin, neuvolan, päivähoidon varhaiskasvatuksen tai kouluterveydenhuollon suosituksesta. Mikäli olet huolissasi lapsesi puheen kehityksestä, ota asia puheeksi esimerkiksi neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa

Mikäli suosittelevana tahona toimii varhaiskasvatus, voi huoltaja ottaa yhteyttä sähköisen yhteydenottolomakkeen tai neuvolan kautta. Suositeltavaa on, että varhaiskasvatus täyttää Varhaiskasvatuksen havaintoja puheterapeutille -lomakkeen. Lomakkeen voi palauttaa puheterapiapalveluihin esimerkiksi postitse tai huoltajien kautta.

Puheterapeutti on yhteydessä lapsen huoltajaan tarjotakseen seuraavaa vapaata aikaa. Yhteydenotto muissa puheterapian asioissa tapahtuu sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

Varattu aika tulee perua viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä. Varatun ajan peruutuksen voit jättää sähköisellä lomakkeella tai soittamalla ajanvarauksen yhteydessä saamaasi puheterapeutin numeroon.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.

Kommunikaatio-ohjaus

Osana puheterapeuttien tiimiämme työskentelee kommunikaatio-ohjaaja. Kommunikaatio-ohjaajalle lapsi voi ohjautua, mikäli puheterapeutti arvioi hänen hyötyvän puhetta tukevista tai korvaavista kommunikaatiokeinoista. Kommunikaatio-ohjaus voidaan toteuttaa ennen varsinaisen puheterapian alkamista, sen aikana tai puheterapian jo päätyttyä. Lue lisää kommunikaatio-ohjauksesta alta.

Mitä kommunikaatio-ohjaus on?

Kommunikaatio-ohjaaja suunnittelee asiakkaalle kommunikaation tukikeinoja yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Suunnittelu pohjautuu puheterapeutin arvioon ja arjen tarpeisiin.

Kommunikaatio-ohjaaja ohjaa valmiiden materiaalien käytön asiakkaalle, hänen läheisilleen sekä muille asiakkaan kanssa tiivisti toimiville tahoille. Esimerkiksi lasten kohdalla varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Ohjaus tapahtuu sekä vastaanotolla että asiakkaan arkiympäristössä.

Kommunikaatio-ohjaajan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

AAC – Augmentative and Alternative Communication

Puhetta tukevalla ja korvaavalla kommunikaatiolla, lyhyemmin AAC, tarkoitetaan kaikkia muita tapoja kommunikoida kuin puhetta. Näitä ovat esimerkiksi ilmeet, eleet, symbolit, kuvat ja tukiviittomat.

AAC-keinoja voidaan käyttää niin puheen ymmärtämisen kuin puheilmaisun tukena. Toisin kuin voisi ajatella, kuvien ja tukiviittomien käyttäminen ei hidasta lapsen puheen ja kielen kehitystä. Päinvastoin ne tukevat ja edistävät sitä.

AAC-menetelmiä käytetään niin kauan kuin niille on tarvetta. Vaikeissa puheen ja kielen häiriöissä ne voivat olla käytössä läpi elämän. Useimmiten kuvat ja viittomat jäävät kuitenkin pois tai niiden tarve vähenee, kun asiakkaan ymmärtämisen ja/tai puheilmaisun taidot kehittyvät riittävästi.

Etäkuntoutuspalvelut

Etäpalveluita on saatavilla kaikissa kuntoutuspalveluissa. Toivomme, että asiakkaat lähtisivät rohkeasti niitä kokeilemaan. Etäkuntoutusta annetaan soveltuvasti sekä puhelimessa että videovälitteisesti. Videovälitteisessä etäkuntoutuspalvelussa käytämme Teams-sovellusta, joka täyttää tietosuojalain mukaiset vaatimukset. Asiakkaalta sovelluksen käyttö edellyttää internetin käyttömahdollisuutta ja tietokonetta, tablettia tai puhelinta, jossa on video- ja äänitoimintojen käyttömahdollisuus. Sovellus on asiakkaalle turvallinen ja helppo käyttää.

Äännevirheiden etäkuntoutusjakso

Mikäli lapsella on r-, s-, l- tai k-äännevirhe, voidaan hänet ohjata Äännekoulun etäkuntoutusjaksolle.

Kuntoutus perustuu Äännekoulussa moniammatillisesti kehitettyyn oppimispolkuun, jossa lapsen kasvojen hienomotoriikka eriytyy. Polku on suunniteltu tukemaan etäkuntoutusta. Työskentely on perhekeskeistä – sekä lasta että vanhempaa tuetaan jakson aikana. Videoperusteisessa terapiassa harjoittelu on helppo toteuttaa silloin, kun lapsella on hyvä hetki.

Kuntoutusjakso alkaa puheterapeutin arviolla, joka tehdään videoviestillä ja kyselylomakkeella. Jakso kestää kokonaisuudessaan 90 päivää, ja sen aikana perhe voi tarvittaessa konsultoida puheterapeuttia (enintään 12 kertaa). Perhe harjoittelee itsenäisesti 3-5 kertaa viikossa.

Videoviestit toteutetaan Aluehallintoviraston hyväksymillä turvallisilla viestimismuodoilla. Äännekoulu vastaa palvelun teknisestä toteutuksesta ja tarjoaa käyttäjille teknistä tukea.

Lue lisää palvelusta ja katso esittelyvideo Äännekoulun verkkosivuilta.

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Keusote