Siirry sisältöön

Kommunikaatio-ohjaus lapsille

Kommunikaatio-ohjaaja suunnittelee lapselle kommunikaation tukikeinoja yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Suunnittelu pohjautuu puheterapeutin arvioon ja arjen tarpeisiin.

Kommunikaatio-ohjaaja ohjaa valmiiden materiaalien käytön lapselle, hänen läheisilleen sekä muille lapsen kanssa tiivisti toimiville tahoille kuten varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Ohjaus tapahtuu sekä vastaanotolla että lapsen arkiympäristössä.

Toimi näin

Kommunikaatio-ohjaajat työskentelevät osana puheterapiatiimiä. Lapsi voi ohjautus kommunikaatio-ohjaukseen, jos puheterapeutti arvioi hänen hyötyvän puhetta tukevista tai korvaavista kommunikaatiokeinoista. Kommunikaatio-ohjaus voidaan toteuttaa ennen varsinaisen puheterapian alkamista, sen aikana tai puheterapian jo päätyttyä.

Ilmoittautuminen kuvien käytön ryhmäohjauksiin

Alta löydät kommunikaatio-ohjaajien järjestämiä Näin käytän kuvia -ohjauksien aikoja. Voit ilmoittautua sinulle sopiville ohjauskerroille, jos kommunikaatio-ohjaajasi tai puheterapeuttisi on ohjannut sinut osallistumaan ryhmiin mukaan.

Tällä hetkellä ei ole avoinna olevia ilmoittautumisia ohjauskerroille.

AAC – Augmentative and Alternative Communication

Puhetta tukevalla ja korvaavalla kommunikaatiolla, lyhyemmin AAC, tarkoitetaan kaikkia muita tapoja kommunikoida kuin puhetta. Näitä ovat esimerkiksi ilmeet, eleet, symbolit, kuvat ja tukiviittomat.

AAC-keinoja voidaan käyttää niin puheen ymmärtämisen kuin puheilmaisun tukena. Toisin kuin voisi ajatella, kuvien ja tukiviittomien käyttäminen ei hidasta lapsen puheen ja kielen kehitystä. Päinvastoin ne tukevat ja edistävät sitä.

AAC-menetelmiä käytetään niin kauan kuin niille on tarvetta. Vaikeissa puheen ja kielen häiriöissä ne voivat olla käytössä läpi elämän. Useimmiten kuvat ja viittomat jäävät kuitenkin pois tai niiden tarve vähenee, kun asiakkaan ymmärtämisen ja/tai puheilmaisun taidot kehittyvät riittävästi.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.

Muut liittyvät palvelut