Siirry sisältöön

Miten kaatumisia voidaan ehkäistä?

Tiesitkö, että kaikenikäisille on tärkeää edistää ja ylläpitää tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä, koska näin muun muassa ennalta ehkäistään kaatumisia. Suurin osa iäkkäiden henkilöiden tapaturmista aiheutuu kaatumisista ja yleisin tapaturmapaikka on oma koti. Iäkkäillä kaatumisten seuraukset ovat vakavampia nuorempiin ikäryhmiin verrattuna.

Kaatumisia voidaan ehkäistä vaikuttamalla kaatumisten vaaratekijöihin yksilöllisen tarpeen mukaan. Mitä enemmän kaatumisten eri vaaratekijöitä on, sitä tärkeämpää niihin on puuttua. Mikäli vaaratekijöitä on runsaasti, tarvitaan ammattilaisen apua kaatumisten ehkäisyn suunnittelussa ja toteuttamisessa. (UKK-instituutti)

Kymmenen keinoa kaatumisten ehkäisyyn

  • Säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen
  • Hyvien jalkineiden käyttö
  • Liukuesteiden käyttäminen liukkaalla kelillä
  • Kotiympäristön turvallisuudesta huolehtiminen
  • Kotipihan ja lähiympäristön turvallisuudesta huolehtiminen
  • Monipuolinen ja säännöllinen syöminen sekä juominen
  • D-vitamiinin riittävä saanti
  • Runsaan alkoholin käytön välttäminen
  • Terveydentilasta huolehtiminen
  • Lääkityksen ajantasaisuudesta huolehtiminen

Tämä asukaspolku on tehty monialaisessa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeessa (Keusoten Hyte-verkosto). Hanketyöskentelyssä on ollut mukana edustajia alueen kunnista, kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä sekä julkisia sosiaali- ja terveysorganisaatioita.

Tämä sivu on julkaistu ensimmäisen kerran 9.1.2023