Siirry sisältöön

Työhönvalmennuksella kohti omannäköistä työelämää

Yksityiskohta taiteilija Eveliina Narkilahden teoksesta, jossa on paljon erivärisiä kukkia.

Eveliina Narkilahti (38) on järvenpääläinen taiteilija, joka on osallistunut työhönvalmennukseen Keusoten toimintayksikössä Järvenpäässä. Toimintayksikössä järjestetään osallisuutta ja työmahdollisuuksia lisäävää toimintaa osatyökykyisille, erityistä tukea tarvitseville asiakkaille.

Eveliina on maalannut ihan lapsesta asti. Eveliinan värikäs taide herättää katsojassa mielihyvän hyrinää, ja Eveliina itse on taiteensa äärellä elementissään. Tänä syksynä Eveliinalla on ollut taidenäyttely Myllytien toimintakeskuksessa Järvenpäässä.

Taiteilija Eveliina Narkilahti maalaamiensa taideteosten vieressä. Taideteokset ovat tauluja, jotka esittävät kissaeläimiä.
Taiteilija Eveliina Narkilahti näyttelyssään Myllytien toimintakeskuksessa Järvenpäässä

Eveliinan työvalmentaja Heli Laurila kehittää Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa työhönvalmennusta yhdessä muiden työvalmentajien kanssa. Hankkeessa pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta, kehitetään asiakkaiden työllistymistä tukevaa palvelupolkua ja ennen kaikkea edistetään vaikeasti työllistyvien palkkatyötä. Keskeistä on myös lisätä työvalmentajien menetelmäosaamista.

– Tässä hankkeessa on korostunut, miten tärkeää on löytää asiakkaan oma voima ja luovuus, tukea hänen taitojaan ja osaamistaan niin, että omannäköinen työelämän polku on mahdollista löytää.

Työvalmentaja Heli Laurila

Itseilmaisun harjoittelemisesta hyötyvät kaikki

Työkykyhankkeen alkumetreillä on tullut esiin taide- ja kulttuurialan osatyökykyisten työmahdollisuuksien kehittämisen tarve. Tästä Eveliina on hyvä esimerkki. Hän on valmistunut kuva-artesaaniksi Kaarisillasta ja syventänyt opintojaan sekä Pekka Halosen akatemiassa että Järvenpään seurakuntaopiston Aino ja Oiva -taidelinjalla. Eveliina on jäsen Suomen Taideseurassa, Järvenpään Taideseurassa, Ateljee Eivorissa ja Kettuki ry:ssä. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä ja päässyt tiukkojenkin valintaprosessien läpi mukaan moniin yhteisnäyttelyihin. Erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden arvostus on taidekentällä noussut, mutta taiteen tekemisen mahdollistamisesta puuttuvat vielä rakenteet ja jatkumo. Eveliinan taiteen tekeminen on ammattimaista Ateljeen Eivorin ohjauksen ansiosta: Hän on työskennellyt taiteen parissa Porvoossa ja työhuoneellaan Järvenpäässä Ateljee Eivorin Nelli Nion ohjauksessa.

– Haluaisimme kehittää luovuuden ja taiteen keinojen hyödyntämistä myös työhönvalmennuksessa. Se voisi olla tärkeä osa jatkumoa, jonka myötä oppilaitosten anti voitaisiin jatkojalostaa työmarkkinoilla hyödynnettäväksi.

Työvalmentaja Heli Laurila

Itse asiassa taiteen tekemisestä, kaikenlaisesta luovuudesta ja itseilmaisusta olisi hyötyä ihan kaikille työhönvalmennuksen asiakkaille. Yksi työhönvalmennuksen tärkeimmistä tavoitteista onkin juuri osallisuuden edistäminen, ja taide on esimerkillinen tapa tulla osalliseksi – tulla nähdyksi omine vahvuuksineen ja epävarmuuksineen.

Vaikka taiteilijan ammatti olisi Eveliinankin mieleen, on hän ollut työkokeilussa toisen intohimonsa parissa: hevosalalla. Äkkiseltään voisi ajatella, että kuvataide ja isot eläimet eivät liity toisiinsa, mutta itseilmaisun kehittyminen sekä omien kykyjen ja taitojen ymmärtäminen auttavat myös isoa eläintä lähestyttäessä. Taiteen tekemisen kautta tullutta varmuutta tarvitaan myös työelämässä.

Kun Työkykyhankkeessa kehitetään laatukriteereiden mukaista työhönvalmennusta, on tähtäimessä palkkatyö ja avoimet työmarkkinat. Tärkeää on kuitenkin myös asiakkaan saama kokemus osallisuudesta ja yhteiskuntaan kuulumisesta.

– Tietoisuutta pitää lisätä. Tarvitaan myötämielistä suhtautumista ja mahdollistamista, kykyjen ja taitojen esiin tuomista. Keski-Uudenmaan alueella on paljon taide- ja kulttuuritoimintaa. Miten voisimme yhteistyössä ottaa toimintaan mukaan myös erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat?

Työvalmentaja Heli Laurila

Kukkia ja voimaeläimiä

Eveliinan taide on värikylläistä ja voimakasta. Siinä näkyy ja tuntuu elämä – sellainen maailma, johon mielellään hyppäisi harmaana talvipäivänä.

Taiteilija Eveliina Narkilahti maalaamansa taideteoksen vieressä. Taideteos on värikäs taulu, jossa on iso punainen sydän ja paljon erivärisiä kukkia.
Taiteilija Eveliina Narkilahti on erinomainen värien käyttäjä: jokaisella värillä on paikkansa.

– Maalaan paljon kissoja, koiria, hevosia ja kukkia.

Taiteilija Eveliina Narkilahti

Osa teoksista on taiteilijalle itselleen niin tärkeitä, että niitä ei saa myydä. Taidetta on kuitenkin mennyt myös kaupaksi.

– Janne Kataja osti yhden teoksen Helsingissä olleesta näyttelystä.

Taiteilija Eveliina Narkilahti

Ja sen voi muuten nähdä Maria Veitola yökylässä -ohjelmassa.

Keski-Uudenmaan Työkykyhanke

Alkuvuonna 2021 käynnistyneessä Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa edistetään keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta. Hanke jakautuu kahteen toimenpidekokonaisuuteen, joista toisessa kehitetään työkyvyn tuen palveluita monialaisen työ- ja toimintakykyä arvioivan työkykytiimin voimin ja toisessa tuetun työllistymisen menetelmiä.

Tuettuun työllistämiseen keskittyvä toimenpidekokonaisuus edistää vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palkkatyöhön työllistymistä. Keusoten vammaispalveluissa tavoitetta kohti pyritään pilotoimalla laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta ja kehittämällä asiakkaiden työllistymistä tukevaa palvelupolkua. Keskeistä on myös lisätä työvalmentajien tuetun työllistymisen menetelmäosaamista.

Keski-Uudenmaan Työkykyhanke on osa valtakunnallista Työkykyohjelmaa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.