Siirry sisältöön

Työkykyhanke

Työkykyhankkeessa edistämme keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta.

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa edistämme keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta, vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja tuottamalla tietoa kehittämisen tueksi.

Hanke koostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta:

 • työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta
 • tuetun työllistymisen menetelmät

Toteutamme hankkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja alueellisen yhteistyöverkoston kanssa vuosina 2020-2022. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen päätavoitteet

 • Käynnistää ja vakiinnuttaa Keusoten keskitetty monialainen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelu.
 • Selkeyttää ja kehittää yhteistyöverkoston kanssa yhteensovitettavaa palvelukokonaisuutta ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palvelupolkuja.
 • Vahvistaa Keusoten ja yhteistyöverkoston ammattilaisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen osaamista.
 • Tuottaa ja kehittää työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen palveluita tietoon pohjautuen.
 • Edistää vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palkkatyöhön työllistymistä kehittämällä Keusoten tuetun työllistymisen laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta.
 • Tukea työvalmentajien ja muiden työllistymistä edistävien ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmäosaamista.
 • Mallintaa ja kehittää Keusoten työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolkua tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, TE-toimiston, Kelan, ammatillisten erityisoppilaitosten ja muun verkoston kanssa.

Kokemuksia ja tarinoita Työkykyhankkeesta

Lue taiteilija Eveliina Narkilahden ja työvalmentaja Heli Laurilan ajatuksia taiteen keinojen hyödyntämisestä työhönvalmennuksessa ja osatyökykyisten, erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työllistymisestä:

Merkonomi Miro Kauppinen löysi työkokeilupaikan työvalmentaja Heli Laurilan avulla. Lue Miron mietteitä onnistuneesta työkokeilusta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä:

Lisää kokemuksia, tarinoita ja tuloksia tulossa!

Työkykyhankkeen tapahtumat ja koulutukset

Kohtaamot

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen ja TYP:n toteuttamat Kohtaamot ovat ammattilaisille tarkoitettuja monialaisia työ- ja toimintakyvyn etätapaamisia, joissa saat apua työkyvyn tukemiseen liittyvissä asioissa.

Lue tarkemmin Kohtaamoiden aikataulusta ja teemoista vuonna 2022 Kohtaamoiden omalta sivulta:

Osallisuusvalmennus

Uutta Keusotessa: Lähde mukaan O. Sallisen opastuksella lisäämään osallisuusosaamistasi!

Työkykyhankkeen Kohtaamot

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen ja TYP:n toteuttamat Kohtaamot ovat ammattilaisille tarkoitettuja monialaisia työ- ja toimintakyvyn etätapaamisia, joissa saat apua työkyvyn tukemiseen liittyvissä asioissa.

 • Pohdi kanssamme asiakkaasi tilannetta (nimettömänä ja tunnistamattomana).​
 • Tutustu alueen palveluihin ja verkostoidu.​
 • Hae työparitukea oman asiakkaasi tilanteen auttamiseksi.​
 • Saa apua lähetteen tekemisessä Työkykytiimille tai vaikka asiakkaasi lausuntojen tueksi.​

Lue tarkemmin Kohtaamoiden aikataulusta ja teemoista vuonna 2022 Kohtaamoiden omalta sivulta:

Työkykyohjelma ja valtakunnalliset hankkeet

Työkykyohjelman tarkoitus:

 • Tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä.
 • Ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä.
 • Lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 – 2023. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on ohjelman toimenpidekokonaisuus, jossa työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksina yhteensä 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten henkilöiden työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen. Työkykyohjelmaan liittyviä hankkeita on Suomessa yhteensä 22.

Työkykytiimi

Lue lisää Työkykytiimistä ja monialaisesta työ- ja toimintakyvyn arvioinnista:

Työ- ja työhönvalmennuksen verkosto

Lue lisää työ- ja työhönvalmennuksen verkostosta: