Siirry sisältöön

Työkykyhanke

Työkykyhankkeessa edistämme keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta.

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeessa edistämme keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta, vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja tuottamalla tietoa kehittämisen tueksi.

Hanke koostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta:

 • työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta
 • tuetun työllistymisen menetelmät

Toteutamme hankkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja alueellisen yhteistyöverkoston kanssa vuosina 2020-2022. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen päätavoitteet

 • Käynnistää ja vakiinnuttaa Keusoten keskitetty monialainen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelu.
 • Selkeyttää ja kehittää yhteistyöverkoston kanssa yhteensovitettavaa palvelukokonaisuutta ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palvelupolkuja.
 • Vahvistaa Keusoten ja yhteistyöverkoston ammattilaisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen osaamista.
 • Tuottaa ja kehittää työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen palveluita tietoon pohjautuen.
 • Edistää vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palkkatyöhön työllistymistä kehittämällä Keusoten tuetun työllistymisen laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta.
 • Tukea työvalmentajien ja muiden työllistymistä edistävien ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmäosaamista.
 • Mallintaa ja kehittää Keusoten työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolkua tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, TE-toimiston, Kelan, ammatillisten erityisoppilaitosten ja muun verkoston kanssa.

Kokemuksia, tarinoita ja tuloksia Työkykyhankkeesta

Lue taiteilija Eveliina Narkilahden ja työvalmentaja Heli Laurilan ajatuksia taiteen keinojen hyödyntämisestä työhönvalmennuksessa ja osatyökykyisten, erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työllistymisestä:

Lisää kokemuksia, tarinoita ja tuloksia tulossa!

Työkykyhankkeen Kohtaamot

Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen ja TYP:n toteuttamat Kohtaamot ovat ammattilaisille tarkoitettuja monialaisia työ- ja toimintakyvyn etätapaamisia, joissa saat apua työkyvyn tukemiseen liittyvissä asioissa.

 • Pohdi kanssamme asiakkaasi tilannetta (nimettömänä ja tunnistamattomana).​
 • Tutustu alueen palveluihin ja verkostoidu.​
 • Hae työparitukea oman asiakkaasi tilanteen auttamiseksi.​
 • Saa apua lähetteen tekemisessä Työkykytiimille tai vaikka asiakkaasi lausuntojen tueksi.​

Lue tarkemmin Kohtaamoiden aikataulusta ja teemoista vuonna 2022 Kohtaamoiden omalta sivulta:

Työkykyohjelma ja valtakunnalliset hankkeet

Työkykyohjelman tarkoitus:

 • Tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä.
 • Ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä.
 • Lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 – 2023. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on ohjelman toimenpidekokonaisuus, jossa työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksina yhteensä 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten henkilöiden työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen. Työkykyohjelmaan liittyviä hankkeita on Suomessa yhteensä 22.

Työkykytiimi

Lue lisää Työkykytiimistä ja monialaisesta työ- ja toimintakyvyn arvioinnista:

Osallisuusvalmennus

Uutta Keusotessa: Lähde mukaan O. Sallisen opastuksella lisäämään osallisuusosaamistasi!