Siirry sisältöön

Vertaistuki ja avoin kohtaaminen lähentää ikääntyneitä omaishoitajia ja heidän lapsiaan 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja OmaisOiva järjesti yhteisen tilaisuuden puolisoaan hoitaville omaishoitajille ja heidän aikuisille lapsilleen. Tilaisuudessa nousi esiin läheisen sairastumiseen liittyviä huolia, mutta keskeinen anti oli kuitenkin vertaistuen ja kuulluksi tulemisen tärkeys. 

Alun perin idea syntyi Mäntsälän omaishoitajien vertaisryhmässä: joskus olisi kiva tavata toisia eläkeikäisiä omaishoitajia ja heidän aikuisia lapsiaan. 

Ikääntyneen vanhemman sairastuminen ja toimintakyvyn muutos koskettaa usein koko lähipiiriä, ja monesti toinen vanhemmista toimii oman puolisonsa omaishoitajana. Sairastuminen ja vanhempien muuttunut tilanne voi herättää perheessä monenlaisia tuntemuksia ja huolta.  

– Toisinaan omaishoitajien keskuudessa koetaan, että myös heidän aikuiset lapsensa kaipaisivat enemmän tietoa vanhempiensa muuttuneesta tilanteesta ja etsivät paikkaansa sairastuneen vanhemman ja häntä hoitavan vanhemman elämässä,

kuvailee Keusoten Geriatrisen keskuksen esihenkilö Hanna Torppa tilannetta. 

Toisaalta taas ikääntyneellä, omaishoitajana toimivalla vanhemmalla on omat mietteensä: Mitä lapsemme ajattelevat? Miten sairaudesta ja tilanteesta tulisi puhua heille?  

Tärkeisiin kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia, mutta tiedon lisääntyminen ja kohdatuksi tuleminen tuovat helpotusta perheiden vuorovaikutukseen ja voivat lähentää perheitä monin tavoin. 

Avoin keskustelu helpottaa tilannetta 

Tilaisuutta järjestäneitä henkilöitä OmaisOivasta ja Keusotelta.
Omaishoitajien ja heidän aikuisten lastensa tilaisuuden järjesti yhteistyössä OmaisOiva ja Keusote.

Keusoten ja OmaisOivan yhdessä järjestämä tilaisuus järjestettiin Mäntsälässä. Omaishoitajana toimivien vanhempien ja heidän aikuisten lastensa yhteinen tilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa. Tilaisuudesta kiinnostuneita oli niin paljon, että osa joutui jäämään odottamaan seuraavaa tapahtumakertaa. 

– Tapahtuma oli selvästi monelle tärkeä. Osallistujat kommentoivat muun muassa, että tilaisuus toi arvostusta läheisen roolille omaishoitajana ja helpotti perheenjäsenten välistä kommunikointia. Eräs osallistuja kommentoi keskustelleensa tässä tilaisuudessa ensimmäistä kertaa perheensä muuttuneesta tilanteesta oman vanhempansa kanssa. Keskusteluyhteys vaikeasta asiasta saatiin ikään kuin avattua,  

Torppa kertoo.