Siirry sisältöön

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa omainen tai muu läheinen toteuttaa päivittäin sitovaa ja vaativaa hoitoa hoidettavan kodissa. Omaishoidon tuen tavoitteena on turvata hoidettavalle hyvä hoito omassa kodissa sekä omaishoitajalle edellytykset toimia hoitotehtävässään.

Omaishoidon tukea saava omaishoitaja huolehtii hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti hoidettavan hoidosta ja huolenpidosta. Hoidettava saa tarvittaessa lisäksi myös muita sosiaali- ja terveyspalveluja. Omaishoitaja saa tehtävänsä tueksi hoitopalkkion, vapaapäiviä sekä tarvittaessa lisäksi muita omaishoitoa tukevia palveluja. Omaishoitajan on mahdollista saada myös valmennusta ja koulutusta sekä tukea oman hyvinvointinsa ja terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Hoidettavan hoito järjestetään omaishoitajan vapaiden aikana esimerkiksi omaishoitajaa sijaistavan läheisen avulla, perhehoidossa tai lyhytaikaishoidon yksikössä.

Omaishoitajan hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Työstä pois jäävälle omaishoitajalle voidaan maksaa suurempaa hoitopalkkiota, jos ansionmenetys johtuu sitovasta ja vaativasta omaishoidosta.

Omaishoidon tuesta laaditaan sekä omaishoitajaa että hyvinvointialuetta sitova omaishoitosopimus. Omaishoitaja voi irtisanoa sopimuksen kuukauden ja hyvinvointialue kahden kuukauden irtisanomisajalla.

Omaistaan tai läheistään hoitava voi saada ohjausta, neuvontaa ja tarvittavia palveluja myös silloin, jos hoidon sitovuus ja vaativuus eivät ole riittäviä omaishoidon tuen myöntämiseksi, tai jos hoitaja ei jostain syystä halua tehdä sopimusta omaishoidon tuesta. Hoitopalkkio voidaan maksaa vain sopimuksen tehneelle omaishoitajalle.

Toimi näin

Voit hakea omaishoidon tukea kirjallisesti hakemuksella tai suullisesti ottamalla yhteyttä Vammaispalveluiden tai Ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen. Omaishoidon tukea haetaan alle 65-vuotiaille vammaispalveluista ja yli 65-vuotiaille ikäihmisten palveluista.

Hakemuksesi perusteella omaishoidon tuen työntekijä ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kotikäynnin palvelutarpeen arvioimiseksi. Käynnin jälkeen työntekijä voi pyytää vielä tarvittaessa lisäselvityksiä ennen kuin hän tekee päätöksen omaishoidon tuen myöntämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen määrittelemiin myöntämisperusteisiin.
Omaishoidon tuen lakisääteisenä edellytyksenä on, että hoidon tarpeessa olevan henkilön omainen tai muu läheinen haluaa ja kykenee vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarvittavien palvelujen avulla. Hoidettavan tulee hyväksyä hoitaja ja omaishoidon tuen hoitojärjestelyt. Lisäksi hoidettavan kodin on oltava hoidon tarpeisiin soveltuva ja omaishoitajan toimintakyvyn tulee vastata omaishoidon vaatimuksia. Omaishoidon tulee olla aina kokonaisuutena hoidettavan edun mukainen ratkaisu.

Omaishoidon sitovuutta ja vaativuutta ja muita omaishoidon tuen myöntämisedellytyksiä arvioidaan hakemuksen ja hoidettavan kotona tehtävän arvioinnin sekä tarvittaessa muiden selvitysten pohjalta. Lähtökohtana on aina hoidettavan toimintakyvyn vajeisiin perustuva tarve, johon omaishoitaja omalla työpanoksellaan vastaa. Lasten ja nuorten kohdalla tarpeita suhteutetaan terveen tai vammattoman saman ikäisen lapsen hoivan, hoidon ja tuen tarpeisiin.

Omaishoidon tukea voi saada, jos hoidon sitovuus on päivittäistä ja hoitajan antama hoito kohdentuu henkilökohtaisiin hoivan, hoidon ja huolenpidon tarpeisiin. Kodinhoidolliset työt, asioiden hoito tai edunvalvonnasta huolehtiminen eivät riitä perusteeksi omaishoidon tuen myöntämiselle.

Omaishoitajan sähköinen hyvinvointi- ja terveystarkastus

Omaishoitajan on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydentilastaan. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tarjoaa omaishoitajille sähköisen terveystarkastuksen, jonka avulla omaishoitaja saa tietoa hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Tarkastuksen jälkeen voi osallistua maksutta sähköisiin valmennusohjelmiin.
Jos ette pysty tekemään sähköistä tarkastusta, tai jos sähköisessä tarkastuksessa ilmenee riskitekijöitä tai muuta ammattilaisen arviota vaativaa asiaa, voitte varata ajan terveydenhoitajalle keskitetystä puhelinpalvelusta klo 8–20 numerosta 019 226 0505.

Puhelinasiointi

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.
 • Maanantai 9:00 - 15:00
 • Tiistai 9:00 - 15:00
 • Keskiviikko 9:00 - 15:00
 • Torstai 9:00 - 15:00
 • Perjantai 9:00 - 13:00
Kesäaikana avoinna arkipäivinä klo 9-12
 • 01.06.2024 - 31.08.2024 9:00 - 12:00

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

 • Maanantai 9:00 - 11:00
 • Tiistai 12:00 - 14:00
 • Keskiviikko 9:00 - 11:00
 • Torstai 12:00 - 14:00
 • Perjantai 9:00 - 11:00

Itsenäisyyspäivä
6.12.2024
Suljettu

Tapaninpäivä
26.12.2024
Suljettu

Juhannuspäivä
21.6.2025
Suljettu

Helatorstai
29.5.2025
Suljettu

Jouluaatto
24.12.2024
Suljettu

Loppiainen
6.1.2025
Suljettu

Vappu
1.5.2025
Suljettu

Joulupäivä
25.12.2024
Suljettu

2. pääsiäispäivä
21.4.2025
Suljettu

Pitkäperjantai
18.4.2025
Suljettu

Juhannusaatto
20.6.2025
Suljettu

Uudenvuodenpäivä
1.1.2025
Suljettu

Palvelupaikat

Hyvinkään perhekeskus (Rentto)

Suutarinkatu 2, 05900 HYVINKÄÄ

Lisätiedot

Kuvaus

Toimipiste palvelee Hyvinkään ja Nurmijärven alle 65 -vuotiaita omaishoidon asiakkaita. Esteetön sisäänkäynti Suutarinkatu 2 C (2 krs). Asiakastapaamisia voidaan sopia myös Nurmijärven toimitiloihin. Tapaamiset on sovittava ajanvarauksella.

Järvenpään Myllytien toimintakeskus

Myllytie 11, 04410 JÄRVENPÄÄ

Lisätiedot

Kuvaus

Alle 65-vuotiainen omaishoidon tuki (Järvenpään, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kuntien asukkaat) Myllytie 11, 4. krs. Tapaamiset on sovittava ajanvarauksella. Asiakastapaamisia voidaan sopia myös Mäntsälän toimitiloihin.

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki Järvenpää Myllytie 11, 3. kerros.