Siirry sisältöön

Ammattilaisille uusia näkökulmia laaduntunnustusauditoinneista

Keusoten ulkoiset laaduntunnustusauditoinnit aloitettiin maaliskuussa Ikäihmisten ja vammaisten palveluissa. Auditoinnit kirkastivat tähänastisia onnistumisia ja nostivat esiin käytännönläheisiä kehittämistarpeita.

Auditointien mukaan ikääntyneiden palvelujen laadun johtaminen ja käytännöt vastaavat jo hyvin laatuvaatimuksia: Auditoinneissa havaittiin 14 vahvuutta ja hyvää käytäntöä. Lisänäyttöä pyydettiin 8 teemasta.

Hyvä työ näkyväksi

Ikääntyneiden asumispalveluiden päällikkö Johanna Kiianmies kertoo auditointien olleen työntekijöille miellyttävä tilaisuus ja tarjoavan henkilöstölle tilaisuuden peilata omaa toimintaansa sekä tuoda tehtyä hyvää työtä näkyväksi.

Ikääntyneiden valvontayksikön koordinoiva esihenkilö Tuija Nuutinen niin ikään kertoo auditoinnin olleen erittäin mukava kokemus. Koko tiimi sitoutui tilaisuuteen hienosti ja auditoinnit herättivät kiinnostuksen uudella tavalla laatutyötä kohtaan.

Konkreettisia kehittämiskohteita

Ikääntyneiden asumispalvelujen koordinoiva esimies Anita Hursti koki auditoinnin hyödyllisenä tilaisuutena, jossa auditoija osasi luoda keskustelevan tunnelman. Auditointi tapahtui paikan päällä Järvenpään Vaahterakodissa, ja työntekijät olivat hyvin valmistautuneet etukäteen tilaisuuteen. Jo auditointiin valmistautuessa tuli peilattua toimintaa uusin silmin ja toiminnan tarkastelu ulkopuolisen näkökulmasta koettiin tehokkaaksi.

Palveluasumisen esihenkilöt Niina Kantola-Leskinen ja Milla Kauppinen osallistuivat Tuusulan Riihikodossa toteutettuun auditointiin. He saivat auditoinnista konkreettisia kehittämiskohteita ja hyviä vinkkejä toiminnan edelleen kehittämiseksi. Lisäksi auditointi kirkasti yksikössä jo hyvin hoidossa olevia asioita.

Tavoitteena ulkoinen laaduntunnustus

Keusotessa toteutetaan ulkoiset laaduntunnustusauditoinnit vuosina 2024–2026. Tavoitteena on saada vuoteen 2026 mennessä koko organisaation kattava ulkoinen laaduntunnustus, joka kertoo, että toimintamme on lain, asetusten ja hyvien hoitokäytäntöjen sekä näyttöön perustuvan tutkitun tiedon mukaista.

Ulkoiset laaduntunnustusauditoinnit jatkuvat jälleen toukokuussa.

Lisätietoja:

Minna-Maarit Immonen
laatupäällikkö
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue