Siirry sisältöön

Keusote tavoittelee kansainvälistä laaduntunnustusta 

Hymyilevä hoitaja kumartuu asiakkaan vierelle.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tavoite on saada vuoteen 2026 mennessä koko organisaation kattava kansainvälisesti akkreditoitu laaduntunnustus. Laaduntunnustus kertoo, että hyvinvointialueen toiminta on lain, asetusten ja hyvien hoitokäytäntöjen sekä näyttöön perustuvan tutkitun tiedon mukaista.

Ulkoisen auditoinnin tavoitteena on hakea näyttöä mm. laadunhallinnan tilasta, laadunhallinnan ja toiminnan johtamisesta sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisesta.

– Auditoinneissa ei arvioida yksittäisiä työsuorituksia, vaan tavoitteena on löytää toiminnasta ja prosesseista niitä kohtia, jotka vielä vaativat kehittämistä, sekä nostaa esille vahvuuksia ja hyviä käytäntöjä,

kertoo Keusoten laatupäällikkö Minna-Maarit Immonen.

Labquality Oy tuottaa ulkoiset laaduntunnustusauditoinnit Keusotelle SHQS-standardin mukaisesti. SHQS (Social and Health Quality Standard) on kansainvälinen standardi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatioille. Se pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimuksiin sekä kansallisiin suosituksiin ja yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin.

– Meillä on toteutettu systemaattisesti SHQS-laatuohjelman mukaisia itsearviointeja ja sisäisiä auditointeja jo vuodesta 2021 lähtien. Näihin tuloksiin perustuen meillä on hyvät valmiudet ulkoisiin laaduntunnustusauditointeihin,

Immonen kertoo.

Tavoitteena laadukkaat, turvalliset ja yhdenvertaiset palvelut

SHQS-laaduntunnustus on osoitus korkeatasoisesta ja laadukkaasta toiminnasta. Laaduntunnustus tarkoittaa sitä, että organisaation rakenteet ovat ulkoisten auditoijien sekä SHQS-laatuneuvoston toimesta todettu täyttävän laadukkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen kriteerit.

– Tavoitteemme on saada koko organisaation kattava laaduntunnustus vuoteen 2026 mennessä. Sen hakeminen ja ylipäänsä laatutyömme systemaattinen kehittäminen on osoitus siitä, että tarkastelemme toimintaamme kriittisesti, etsimme kehittämistä vaativia osa-alueita ja olemme valmiita tekemään tarvittavia muutoksia. Perimmäinen tavoite on tietysti laadukkaat, turvalliset ja yhdenvertaiset palvelut,

Immonen kiteyttää.

Ulkoiset laaduntunnustusauditoinnit käynnistettiin Keusotessa tammikuussa esiauditoinneilla. Varsinaiset auditoinnit käynnistyvät maaliskuussa 2024.

Lisätietoja:
Minna-Maarit Immonen
laatupäällikkö
p. 050 497 2581
minna-maarit.immonen@keusote.fi