Siirry sisältöön

Tiedote palveluntuottajille: Ennakkotieto rekisterinkäyttöoikeuden toteuttamisesta yksityisen sosiaalipalvelun tuottajille

Kuvassa henkilö, joka käyttää tietokonetta ja tarkastelee asiakastietojärjestelmää.

Järjestämislain 58§:ssä säädetään Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavan yksityisen palveluntuottajan sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteriin tallennettavista asiakas- ja potilastiedoista. Yksityisen palveluntuottajan on tallennettava asiakas- ja potilastiedot hyvinvointialueen asiakas- ja potilasrekistereihin.

Palveluntuottajan on kirjattava palvelun järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain ja muiden soveltuvien säännösten mukaisesti. Palveluntuottajalla tulee olla käytössään sähköinen asiakastietojärjestelmä, joka mahdollistaa tilaajan lukuun kirjaamisen erilliseen asiakasrekisteriin, josta rekisteritiedot luovutetaan tilaajalle (palveluntuottajan raportointi). Kirjaamiskäytäntöjen on oltava kansallisten määrittelyjen mukaisesti systemaattiset ja kirjaukset on toteutettava viiveettä.

Asiakasasiakirjat tulee tallentaa rakenteiseen muotoon Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston (Kanta-palvelu) kanssa yhteensopivassa muodossa viimeistään 1.9.2024, jolloin palvelutuottajalla tulee olla käytössä Valviran tietojärjestelmärekisteriin hyväksytty sertifioitu A-luokan järjestelmä tai B-luokan järjestelmä, jonka vaatimustenmukaisuus on osoitettu määräysten edellyttämällä tavalla ja josta tiedot siirretään A-luokkaan kuuluvan välityspalvelun kautta Kanta-palveluihin.

Palveluntuottajan ja tilaajan Kanta-palvelujen yhteiskäyttö rekisterinkäyttöoikeuden osalta voi alkaa aikaisintaan 1.6.2024, kun Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön Kanta-sertifioidun sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän. Palveluntuottajan on ilmoitettava Kanta-palvelujen käyttöönotosta tilaajalle ja sovittava yhteiskäyttöön vaadittavista teknisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

Mahdollisesta yhteisliittymisestä tai rinnakkaisliittymisestä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon informoidaan erikseen. Tilaaja voi antaa tarvittaessa kirjauskäytännöistä tarkempia ohjeita kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinkäyttöoikeuteen liittyvä lisätieto:

Lisätietoja asiaan liittyen:

johtava asiantuntija Jari Savola, jari.savola@keusote.fi

Hyvinkäällä 17.8.2023

Mari Patronen, palvelujohtaja,
ikäihmisten ja vammaisten palvelut, mari.patronen@keusote.fi

Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja,
lasten palvelut ja aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut
sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi