Siirry sisältöön

Tuusulan perhetukikeskus

Lyhytaikaista lastensuojelun sijaishuoltoa ensisijaisesti 12-18-vuotiaille asiakkaille Keusoten alueelta.

Perhetukikeskuksessa toimii kaksi yksikköä:

  • Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö, jonne sijoitetaan asiakkaan tilanteen arviointia vaativissa tilanteissa
  • Kotorannan kuntouttava yksikkö, jonne tullaan tilannearvion jälkeen määräaikaiselle sijoitusjaksolle.
  • Sijoitus kestää muutamista päivistä kuukausiin
  • Arvioimme ja tuemme lapsen ja perheen tilannetta
  • Teemme yhteistyötä vanhempien, lapsen, sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa.

Tuusulan perhetukikeskus

Tuusulan perhetukikeskus sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella Tuusulanjärven rannalla Tuusulan Hyrylässä. Perhetukikeskuksessa toimii kaksi ympärivuorokautista osastoa: Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö ja Kotorannan kuntouttava yksikkö sekä avoperhekuntoutuksen tiimi. Yhteisinä työntekijöinä perhetukikeskuksessa työskentelee emäntä ja laitoshuoltaja.

Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö

Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö

Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö on ympäri vuorokauden päivystävä 7-paikkainen lastensuojelun sijoitusyksikkö 12-17-vuotiaille Keusotelaisille lapsille.

Koivukujalla työskentelee 7 ohjaajaa, yöhoitaja, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti (50%) ja yksikön esimies. Koivukujalla jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa ja omaohjaajatyöskentely on tärkeässä osassa sijoituksen aikana.

Lapsi voi tulla Koivukujalle sosiaalityöntekijän tekemällä avohuollon sijoituspäätöksellä, kiireellisesti sijoitettuna tai huostaanotettuna. Vastaanotto- ja arviointijakson aikana tehdään arviointia lapsen ja hänen perheensä tilanteesta sekä mahdollisesta tuen tarpeesta. Työskentelyn tarkoituksena on tukea perheen voimavaroja ja toimivuutta sekä yhdessä pohtia ratkaisuja arjen onnistumiseksi. Koivukujalla arjessa pyritään mahdollisimman tavalliseen elämään: käydään koulussa ja harrastuksissa, tavataan läheisiä sekä kavereita ja vietetään aikaa mahdollisesti sovitusti myös kotona. Lapsen perheen ja läheisten on mahdollista vierailla Koivukujalla sopimuksen mukaan.

Koivukujalla tehdään myös kiireellisenä avohuollon tukitoimena Napakka-työskentelyä perheen kotiin. Napakan tarkoitus on antaa lapselle/perheelle kiireellinen apu ja ehkäistä lapsen kiireellinen sijoitus.

Tom Stenman

Vastaanotto- ja arviointityön palveluesimies

Auerkulman vastaanotto- ja arviointiyksikkö, Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö, Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikkö, Kotirinteen vastaanotto- ja kuntoutusyksikkö

Kotorannan kuntouttava yksikkö

Kotorannan kuntouttava yksikkö

Kotorannan kuntouttavassa yksikössä on 7 asiakaspaikkaa. Sijoituksen tarkoituksena on suoda lapselle turvallinen ja kodinomainen ympäristö sekä tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Pääsääntöisesti tavoitteena on kotiutuminen tai omaan kotiin itsenäistyminen.

Kotorannan kuntouttavassa yksikössä työskentelee 7 ohjaajan moniammatillinen tiimi, sairaanhoitaja sekä yksikön esimies. Lisäksi työmme tukena on perhetukikeskuksen erityistyöntekijä (50%), jonka työote on perheterapeuttinen.

Kotorannan kuntouttava yksikkö ulkoapäin kesällä

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee päätöksen lapsen sijoittamisesta Kotorantaan. Sijoitus voi olla avohuollon tukitoimenpiteenä tai sijoitus huostaanotettuna. Jokaisesta asiakkaasta on tehty ammatillinen arvio ennen sijoitusta esimerkiksi vastaanottoyksikössä. Kotorantaan voi ohjautua myös pidemmästä sijoituksesta, tulla ns. askeleen lähemmäksi kotia tavoitteena kotiutuminen tai itsenäistyminen Kotorannan kautta. Sijoitusten pituudet ovat muutamasta kuukaudesta noin yhteen vuoteen. Kotorannan hoidon ja kasvatuksen näkökulma on kuntouttava. Kuntoutustoimintamme perustuu toiminnalliseen ja tiiviiseen omaohjaajatyöskentelyyn lapsen ja perheen kanssa. Jokaiseen sijoitusjaksoon pyrimme järjestämään dialogisen verkostoneuvonpidon lapsen ja perheen tarpeisiin pohjautuen yhteisen tavoitenäkymän määrittämiseksi.

Kotorannan esite (pdf)

Kotorannan kuntouttava yksikkö sisältä olohuone

Kotorannan Ohjaajat 24/7h

Kotorannan kuntouttava yksikkö, Tuusulan perhetukikeskus

Käyntitiedot

Kirkkotie 44
04310 TUUSULA

Palvelupaikasta saatavilla olevat palvelut

Lisätiedot

Kuvaus

Koivukuja on 7-paikkainen lasten vastaanotto- ja arviointiyksikkö. Avoinna 24/7.

Maksullisuus

Ilmainen

Palveluajat
  • Maanantai - Maanantai 0:00 - 0:00