Siirry sisältöön

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) ryhmä

Lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) ryhmä yhdistää joukon asiantuntijoita edistämään hyvinvointia ja terveyttä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellinen lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) ryhmä kokoaa alueellisesti laajan asiantuntijajoukon hyvinvointialueen, kuntien sivistys- ja hyvinvointijohdon, järjestöjen, seurakuntien toimijoita ja muita toimijoita rakentamaan yhteistä ymmärrystä alueellisesta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä palveluista ja niiden merkityksestä.

LAPE-ryhmä myös valmistelee ja yhteensovittaa hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspintaan liittyviä asioita. Ryhmän ohjaavina periaatteina ovat lapsen ja nuoren oikeudet, tiedolla johtaminen ja painopisteen muutos korjaavasta työstä ennaltaehkäisyyn.

LAPE-ryhmän tavoitteena on tukea integraatiota ja resurssien optimointia sekä edistää kattavaa lapsivaikutusten arviointia. Ryhmä myös seuraa ja arvioi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa ja palvelukysyntää sekä varmistaa riittävät voimavarat ja muut toimintaedellytykset palvelujen järjestämiseksi.

Alueellinen LAPE-ryhmä myös käsittelee ja hyväksyy osaltaan keskeiset asiakirjat, seuraa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman etenemistä, ennakoi ja tekee uusia tietoon perustuvia esityksiä toimenpiteiksi.

Alueellisen LAPE-ryhmän puheenjohtajana toimii Kristiina Kariniemi-Örmälä ja sihteerinä Tero Seitsonen.