Siirry sisältöön

Perhehoito ikääntyneille

Perhehoidossa saat tarvitsemaasi hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan luona tai omassa kodissasi.

Perhehoitajina toimivat ikäihmisen perhehoidon ennakkovalmennuksen käyneet perhehoitajat. Perhehoitotoiminta on valvottua ja se perustuu Perhehoitolakiin (236/2015).

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista palvelua

  • Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihmiselle myönnetään perhehoito toistaiseksi voimassa olevana palveluna ja hän muuttaa perhekotiin asumaan.
  • Lyhytaikainen perhehoito tarkoittaa joko säännönmukaisia jaksoja tai yksittäistä hoitojaksoa. Esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen tarvittavaan toipumisaikaan perhehoito voi olla vaihtoehto ennen kotiutumista takaisin omaan kotiin. Lyhytaikainen perhehoito voi olla yksi vaihtoehto omaishoitajan vapaapäivien aikaiseen sijaishoidon järjestämiseen.
  • Osavuorokautinen perhehoito on joko päivä- tai yöhoitoa. Osavuorokautinen perhehoito voi olla kertaluonteista tai säännöllisesti toistuvaa.

Toimi näin

Voit hakeutua perhehoitoon ottamalla yhteyttä ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi voit olla yhteydessä suoraan omaishoidon omatyöntekijään.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhehoidon myöntämisessä lähtökohtina ovat ikäihmisen elämäntilanne sekä tuen, ohjauksen, hoivan ja huolenpidon tarve. Perhehoito sopii erityisesti silloin, kun toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, turvattomuuden tunne tai iän tuoma hauraus.

Perhehoitoon sijoittamisessa huomioidaan ikäihmisen toiveet, hänen läheistensä mielipide sekä perhehoitajan arvio omista valmiuksistaan suhteessa ikäihmisen tarpeisiin.

Puhelinasiointi

Puhelinasiointi nykyisille asiakkaille

Palvelusta vastaa

Keusote