Siirry sisältöön

Perhehoito ikääntyneille

Perhehoidossa saat tarvitsemaasi hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan luona tai omassa kodissasi.

Perhehoitajina toimivat ikäihmisen perhehoidon ennakkovalmennuksen käyneet perhehoitajat. Perhehoitotoiminta on valvottua ja se perustuu Perhehoitolakiin (236/2015).

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista palvelua

  • Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihmiselle myönnetään perhehoito toistaiseksi voimassa olevana palveluna ja hän muuttaa perhekotiin asumaan.
  • Lyhytaikainen perhehoito tarkoittaa joko säännönmukaisia jaksoja tai yksittäistä hoitojaksoa. Esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen tarvittavaan toipumisaikaan perhehoito voi olla vaihtoehto ennen kotiutumista takaisin omaan kotiin. Lyhytaikainen perhehoito voi olla yksi vaihtoehto omaishoitajan vapaapäivien aikaiseen sijaishoidon järjestämiseen.
  • Osavuorokautinen perhehoito on joko päivä- tai yöhoitoa. Osavuorokautinen perhehoito voi olla kertaluonteista tai säännöllisesti toistuvaa.

Toimi näin

Perhehoitoon hakeutuminen

Voit hakeutua perhehoitoon ottamalla yhteyttä Ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi voit olla yhteydessä suoraan omaishoidon omatyöntekijään.

Perhehoitajaksi hakeutuminen

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitolain mukaan perhehoitajan tulee suorittaa tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. Valmennuksessa annetaan tietoa perhehoidosta ja perehdytään ennakolta perhehoitajan tehtävään.

Ennakkovalmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse olla varma halustaan tai kyvystään perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saatava tieto auttaa tekemään päätöksen perhehoitajaksi.

Ennakkovalmennus on Keusoten hyvinvointialueen asukkaille maksuton. Ulkokuntalaisille ennakkovalmennus maksaa 200€ + 50€ materiaalimaksu. Ulkokuntalainen voi hakea valmennusmaksuun rahoitusta omalta hyvinvointialueeltaan. Mikäli maksu on omakustanteinen ja perhehoitajalle sijoitetaan Keusoten hyvinvointialueen asukkaita, voidaan valmennusmaksu sekä materiaalimaksu korvata käynnistämiskorvauksena jälkikäteen.

Lisätietoja saa Ikäihmisten neuvonnasta ja perhehoidon sosiaaliohjaajilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhehoidon myöntämisessä lähtökohtina ovat ikäihmisen elämäntilanne sekä tuen, ohjauksen, hoivan ja huolenpidon tarve. Perhehoito sopii erityisesti silloin, kun toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, turvattomuuden tunne tai iän tuoma hauraus.

Perhehoitoon sijoittamisessa huomioidaan ikäihmisen toiveet, hänen läheistensä mielipide sekä perhehoitajan arvio omista valmiuksistaan suhteessa ikäihmisen tarpeisiin.

Puhelinasiointi

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.
  • Maanantai 9:00 - 15:00
  • Tiistai 9:00 - 15:00
  • Keskiviikko 9:00 - 15:00
  • Torstai 9:00 - 15:00
  • Perjantai 9:00 - 13:00
Kesäaikana avoinna arkipäivinä klo 9-12
  • 01.06.2024 - 31.08.2024 9:00 - 12:00

Puhelinasiointi nykyisille asiakkaille