Siirry sisältöön

Turvallista ja tavallista arkea perhehoitajan kotona 

Perhehoidon ytimessä on asiakkaan tavallinen ja turvallinen perhe-elämä yksityiskodissa. Perhehoitajalle se tarjoaa mielekkään ja ihmisläheisen työn.  

Perhehoidolla tarkoitetaan hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Tunnetuin perhehoidon muoto on lasten ja nuorten sijaisvanhemmuus, mutta perhehoitoa tarjotaan erilaisille kohderyhmille. Keusotessa perhehoitoa on tarjolla lastensuojelun asiakkaiden lisäksi ikääntyneille ja vammaisille henkilöille.  

Perhehoito tarjoaa asiakkaalle yksilöllisen ja yhteisöllisen elinympäristön ja turvallista ja tavallista perhe-elämää. Perhehoito mahdollistaa läheiset ihmissuhteet ja kodin kasvuympäristönä. Perhehoito soveltuu henkilöille, joiden hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja hyväksi käyttäen.

Perhehoidon asiakkaat 

Keusotessa perhehoitoa tarjotaan ikääntyneille, vammaisille ja lastensuojelun asiakkaille.  

Ikääntyneille perhehoitoa tarjotaan perhehoitajan luona tai asiakkaan omassa kodissa. Perhehoito voidaan räätälöidä erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin: perhehoito voi olla toistaiseksi voimassa olevaa, se voidaan sopia yksittäiseksi hoitojaksoksi esimerkiksi omaishoitajan sijaistamiseksi tai se voi olla osavuorokautista. Perhehoito sopii asiakkaalle esimerkiksi silloin, kun toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, turvattomuuden tunne tai iän tuoma hauraus. 

Vammaisille tai erityistä tukea tarvitseville henkilöille perhehoito järjestetään perhehoitajan tai perhehoidettavan omassa kodissa. Perhehoito voi olla toistaiseksi tai määräajaksi sovittu pitkäaikainen, lyhytaikainen tai osavuorokautinen hoitomuoto. Pitkäaikainen perhehoito toteutuu perhehoitajan kotona ja on toistaiseksi voimassa oleva hoitomuoto. Lyhytaikainen ja osavuorokautinen perhehoito on määräaikaista ja tukee henkilön omassa kodissa tapahtuvaa hoivaa esimerkiksi omaishoitajan vapaan mahdollistamiseksi. Perhehoito on vammaisille henkilöille yksilöllinen asumisvaihtoehto kodinomaisessa ympäristössä, perheenjäsenenä. 

Lapsille ja nuorille perhehoitoa järjestää Keusotessa Perhehoitoyksikkö Pihlaja. Pihlaja järjestää niin pitkäaikaista perhehoitoa, sijaishoitoa kuin vastaanottoperhehoitoakin. Lisäksi Pihlaja järjestää tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa. Lastensuojelun perhehoidon ytimessä on lapsen oikeus saada kasvaa ja elää perheessä, turvallisessa ympäristössä turvallisten aikuisten kanssa. 

Lisätiedot: 

Perhehoitajat 

Perhehoitajia, tukihenkilöitä ja tukiperheitä tarvitaan tärkeään työhön jatkuvasti lisää. Keusoten perhehoitajat kertovat työn olevan mielekästä ja ihmisläheistä työtä, jossa tietää olevansa tärkeä. 

Mitään tiettyä koulutustaustaa ei vaadita, vaan perhehoitajiksi sopivat ihan tavalliset perheet ja henkilöt, jotka ovat valmiita avaamaan kotinsa ovet ja tekemään yhteistyötä asiakkaan ja ammattilaisten kanssa. 

Keusote järjestää perhehoitajille ennakkovalmennuksen ja tarjoaa tukea, ohjausta ja neuvontaa myös varsinaisen työn aikana. Ennakkovalmennuksen aikana arvioidaan sopivuutta perhehoitajaksi eikä valmennukseen osallistuminen sido vielä mihinkään. Pääsääntöisesti asiakas tai asiakkaat asuvat perhehoitajan kotona. Joissakin tapauksissa perhehoitoa toteutetaan asiakkaan kotona. 

Perhehoitajan työ on turvallisen ja tavallisen arjen luomista, välittämistä ja huolehtimista. Se on hyvä vaihtoehto palkkatyölle tai lisäansion hankkimiselle perheelle tai henkilölle, jolla on halu auttaa. 

Kiinnostuitko perhehoitajan työstä?