Siirry sisältöön

THL:n selvitys: Keusoten ikääntyneiden palveluissa onnistuttu hallitsemaan työn kuormittavuutta  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) ikääntyneiden palveluissa työskentely on hyvällä mallilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvitti henkilöstön kuormitusta ikääntyneiden palveluissa, ja tulosten perusteella Keusoten yksiköissä on hyvä tilanne.

THL on selvittänyt henkilöstön kuormitusta ikääntyneiden palveluissa, sillä aiemmissa selvityksissä on tullut esiin, että esimerkiksi kotihoidossa jatkuvat ylityöt, sijaisten heikko saatavuus ja kotihoidon asiakkaiden aiempaa suurempi palvelutarve ovat aiheuttaneet huolta henkilöstön jaksamisesta.

Toiminnanohjauksella myönteinen vaikutus työn kuormittavuuteen

THL:n selvityksestä käy ilmi, että Keusotessa työn kuormittavuus on merkittävä ongelma vain 4 % ikääntyneiden palveluiden yksiköistä. Keusoten tilanne on THL:n selvityksen mukaan valtakunnallista keskiarvoa parempi. Valtakunnallinen keskiarvo on 8 % vaihteluvälin ollessa 2–17 %.

Henkilöstön kuormitusta on valtakunnallisesti pyritty vähentämään toiminnanohjausjärjestelmillä. Niiden tavoitteena on kohdentaa aiempaa paremmin henkilöstöä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. THL:n selvityksen mukaan Keusotessa on pystytty 82 %:ssa yksiköistä kohdentamaan toiminnanohjausjärjestelmillä henkilöstä hyvin asiakkaiden palvelutarpeisiin nähden. Tämäkin tulos on parempi kuin valtakunnallinen keskiarvo, joka on 71 %.

Henkilöstöresurssi kohdennetaan asiakastarpeen mukaisesti

Kotihoidossa asiakkaiden palvelutarpeet vaihtelevat päivittäin ja työvuoroittain, mikä haastaa työn tasaista jakamista eri työntekijöiden ja tiimien kesken. Keusotessa on käytössä keskitetty kotihoidon toiminnanohjaus, jonka tavoitteena on kohdentaa henkilöstöresurssi päivittäisen ja työvuorokohtaisen asiakastarpeen mukaisesti.

– Työvuorot suunnitellaan ennakoiden asiakastarpeen mukaisesti ja pyritään välttämään niin ali- kuin yliresursointiakin, jolloin työn kuormittavuutta voidaan hallita paremmin. On sekä henkilöstömme että asiakkaidemme etu, ettei työ meillä ole liian kuormittavaa. Tavoitteemme toki on, että yhdessäkään yksikössä työ ei ole liian kuormittavaa, mutta voimme olla tähän tulokseen erittäin tyytyväisiä ja iso kiitos kuuluukin osaavalle henkilöstöllemme,

kertoo Mari Patronen, Keusoten ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelujohtaja.

Lisätiedot:
Minna Koivumäki
p. 050 497 2037, minna.koivumaki@keusote.fi
Kotona asumista tukevien palveluiden päällikkö, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue