Siirry sisältöön

Kotihoito ikääntyneille (säännöllinen ja tilapäinen)

Säännöllinen kotihoito on tarkoitettu pääsääntöisesti ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoidollista apua kotona selviytymisensä tueksi.

Kotihoito auttaa henkilökohtaiseen hoivaan, sairaanhoitoon ja huolenpitoon sekä kotona selviytymiseen liittyvissä asioissa. Palvelu toteutuu yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti kotikäynteinä tai kotikäyntien ja etäpalvelun yhdistelmänä. Lääkehoito ja terveydentilan seuranta ovat osa säännöllisen kotihoidon asiakkaiden palvelua. Palvelu toteutetaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Kotihoidon palvelu sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun sekä terveydenhuoltolain mukaisen kotisairaanhoidon.

Tilapäinen kotihoidon palvelu on tarkoitettu lyhytaikaiseen hoidon tarpeeseen silloin, jos asiakas ei pysty itse tai saattajan avulla hakeutumaan terveydenhuollon palveluihin. Tilapäisen kotihoidon apua voi saada tällöin sairaanhoidollisiin tarpeisiin, kuten haavanhoitoon, pistoshoitoihin tai muihin vastaaviin toistuviin hoitotoimenpiteisiin.

Toimi näin

Kotihoidon palveluihin hakeutumiseksi voit olla yhteydessä ikääntyneiden asiakasohjaukseen. Asiakasohjaus selvittää yhdessä sinun ja läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta. Mikäli säännöllisen kotihoidon palvelulle on tarvetta, sinut ohjataan määräaikaiselle arviointi- ja kuntoutusjaksolle. Saat päätöksen säännöllisen kotihoidon myöntämisestä arviointijakson aikana.

Tilapäinen kotihoidon palvelu voidaan käynnistää suoraan asiakasohjauksesta.

Sairaalasta tai muusta hoitolaitoksesta kotiutuessa kotihoidon palvelut käynnistyvät kotiuttavan tahon pyynnöstä.

Kenelle ja millä ehdoin

Säännöllinen kotihoito voidaan myöntää, jos heikentynyt muisti tai merkittävät fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn vajeet vaikuttavat arjessa suoriutumiseesi, terveydentilan ylläpitämiseen tai sairauksien hoitoon.

Säännöllisen kotihoidon palvelun myöntämistä edeltää aina määräaikainen arviointi- ja kuntoutusjakso. Sen aikana hoito- ja kuntoutushenkilöstö arvioi yhdessä sinun ja tarvittaessa omaistesi kanssa vielä tarkemmin tilannettasi sekä tukee aktiivisesti toimintakykysi ja voimavarojesi vahvistumista. Arviointijakson jälkeen säännöllinen kotihoidon palvelu voi käynnistyä, jos tarvittavaa tukea ei voida järjestää muulla tavoin, esimerkiksi erilaisten tukipalvelujen avulla.

Tilapäinen kotihoito voidaan myöntää silloin, jos toimintakykysi on väliaikaisesti heikentynyt tai hoidon tarve on muuten tilapäinen. Palvelua myönnetään sellaiseen hoitoon, jonka toteuttaminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön osaamista, etkä pysty ohjattuna tai saattajan avulla asioimaan terveysasemalla.

Puhelinasiointi

Puhelinasiointi nykyisille asiakkaille

Palvelusta vastaa

Keusote