Siirry sisältöön

Hoitotarvikejakelusta saat hoitotarvikkeet hoitosi tueksi

Hoitotarvikkeilla edistetään kaiken ikäisten pitkäaikaissairaiden yksilöllistä kotihoitoa, terveyden ylläpitoa ja seurantaa sekä parannetaan toimintakykyä. Hyvin toteutettuna hoitotarvikejakelu tukee pitkäaikaissairaiden mahdollisuutta pysyä työkykyisenä sekä asua ja selviytyä kotona. Hoitotarvikejakelu rajaa myös turhien kulujen syntymistä terveydenhuollossa, esimerkiksi ylimääräisiä erikoissairaanhoidon käyntejä vähentämällä. Säästöjä syntyy siitäkin huolimatta, että asiakkaat saavat hoitotarvikkeet maksutta.

Hoitotarvikejakelua varten tarvitaan hoitosuunnitelma tai lähete

Keusote jakaa hoitotarvikkeita kaiken ikäisille kotona asuville tai kotihoitoon rinnastettavan palveluasumisen piirissä oleville pitkäaikaissairaille henkilöille. Hoitotarvikkeita voivat saada maksutta pitkäaikaissairaat, joilla todetaan yli kolme kuukautta kestävä välttämättömien hoitotarvikkeiden tarve. Hoitotarvikkeiden tarpeen määrittää aina asiakkaan hoidon toteutuksesta ja seurannasta vastaava terveydenhuollon ammattilainen, joka myös laatii tarkemman hoito- ja jakelusuunnitelman. Tarvikkeita myönnetään Keusoten ohjeen mukaan ja kriteerit ovat yhtenäiset koko Keusoten alueella.

– Hoitotarvikejakelun asiakkaan palvelupolku käynnistyy terveysasemalla lääkärin tai hoitajan vastaanotolla, jossa asiakkaan kanssa käydään läpi sairauden hoito, omahoito-ohjeet sekä laaditaan hoitotarvikejakelua varten hoito- ja jakelusuunnitelma. Joskus asiakas saa lähetteen erikoissairaanhoidosta hoitotarvikkeita varten. Silloin lähete tulee toimittaa erikseen Keusoten hoitotarvikejakeluun,

sanoo Keusoten hoitotarvikejakelussa työskentelevä lähihoitaja Nina Gauriloff.

Nina jatkaa kertomalla, että hoitotarvikejakelun asiakaskunta muodostuu useista eri pitkäaikaissairausryhmistä, kuten diabetesta sairastavista tai henkilöistä, joilla on meneillään pitkäaikaishaavahoidot, sekä henkilöistä, joilla on virtsaamisvaikeuksia ja he tarvitsevat sairautensa vuoksi inkontinenssitarvikkeita tai katetreja. Myös uniapneapotilaat ovat kasvava asiakasryhmä. Hoitotarvikejakelu palvelee myös esimerkiksi asiakkaita, joilla on erilaisia vammoja ja jotka tarvitsevat sairautensa hoitoon erilaisia tarvikkeita.

Hoitotarvikejakelun lähihoitaja Hanna Saarikoski täsmentää, että pitkäaikaissairauksien hoito, kuten ohjaus ja kontrollit jne. tapahtuvat pääsääntöisesti asiakkaan omalla terveysasemalla. Keusoten terveysasemilla kakkostyypin diabeteksen hoito toteutetaan ensisijaisesti oman hoitovastaavan ohjauksessa. Diabeteshoitaja ja -lääkäri vastaavat ykköstyypin diabetesta ja monipistoshoitoista kakkostyypin diabetesta sairastavien hoidosta. Haavahoidosta puolestaan vastaa haavahoitaja ja CPAP-hoidosta uniapnea-hoitaja.

Keusoten hoitotarvikejakelussa käytetään HUSin kilpailuttamia sopimustuotteita

Asiakkaalle jaettavia hoitotarvikkeita ovat mm. avanne-, haavanhoito-, diabetes-, urologiset- ja uniapneatarvikkeet sekä inkontinenssisuojat eli vaipat. Suojia saa hoitotarvikejakelusta keskivaikeaan tai vaikeaan virtsainkontinenssiin. Jotta inkontinenssisuojia voi tilata, tarvitaan ensin lääkärin tekemä diagnoosi inkontinenssin vaikeusasteesta ja kannanotto hoitomahdollisuuksiin sekä hoitajan tekemä hoito- ja jakelusuunnitelma vaippojen laadusta.

– Yleisesti normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tuotteet eivät kuulu hoitotarvikejakelun piiriin. Omakustanteisia tuotteita ovat mm. vuodesuojat, pesulaput, ruokaliinat, suojakäsineet ja pesuvoiteet. Myöskään lääkkeet tai niihin rinnastettavat tuotteet eivät kuulu jakelun piiriin,

toteaa Hanna.

Entä miten Keusoten hoitotarvikejakelu eroaa apuvälinepalveluista?

– Apuvälineet ovat liikkumiseen ja toimintakyvyn ylläpitoon liittyviä apuvälineitä. Näitä ovat esimerkiksi rollaattorit, pyörätuolit, tukisukat, suihkutuolit, kävelysauvat, selkävaivojen tukivyöt (ei avannevyöt). Hoitotarvikkeet sen sijaan ovat sairauden hoitoon liittyviä tarvikkeita. Apuvälineitä saa lainaan Keusoten apuvälinepalveluista, ei hoitotarvikejakelusta,

Hanna selventää.

Ensimmäinen hoitotarviketilaus käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi 

Keusoten alueella on käyttöönotettu uusi potilastietojärjestelmä, joka on tehostanut hoitotarvikejakelua huomattavasti, kun kaikki tieto on samassa järjestelmässä. Hoitotarvikejakelun ruuhkat on saatu purettua ja uudet lähetteet käsitellään tällä hetkellä viikon sisällä. 
  

– Otamme asiakkaaseen aina yhteyttä puhelimitse ensimmäisen hoitotarviketilauksen yhteydessä. Käymme asiakkaan kanssa huolella läpi tilauskäytännöt ja ohjeistamme häntä jatkotilausten tekemisessä. Hoitotarvikkeita tilataan pääsääntöisesti aina kolmen kuukauden tarpeeseen. Jatkotilaukset asiakas hoitaa omatoimisesti, toki autamme ja neuvomme aina tarvittaessa,
  

Hanna sanoo. 

Hoitotarviketilaukset kannattaa tehdä ajoissa, vähintään pari viikkoa aikaisemmin, sillä tarvikkeiden toimitus voi kestää 1–4 viikkoa tuotteesta ja tavarantoimittajasta riippuen. 
 

– Hyllytuotteina meillä on jatkuvasti varastossa perus diabetestarvikkeita, katetreja sekä virtsapusseja. Toiveenamme on, että ne asiakkaat, jotka pystyvät asioimaan sähköisesti, tekisivät hoitotarviketilaukset ensisijaisesti sähköisillä tilauslomakkeillamme, sillä se nopeuttaa sote-ammattilaistemme työskentelyä,
 

Nina korostaa. 

Keusotessa kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti sähköisen asioinnin palveluja. Uusia toimintoja saamme käyttöömme portaittain. Myös hoitotarvikejakelun asiointia ollaan kehittämässä osana tätä kokonaisuutta.  

Näin tilaat hoitotarvikkeita

Voit tilata hoitotarvikkeita hoitosuunnitelman tai lähetteen käsittelyn jälkeen sähköisillä lomakkeillamme joko ilman vahvaa tunnistautumista tai hyödyntäen vahvaa tunnistautumista. Löydät sähköiset lomakkeemme Hoitotarvikejakelu-sivultamme.

Vaihtoehtoisesti voit tilata hoitotarvikkeita myös puhelimitse, p. 019 226 0201. Käytössämme on takaisinsoittopalvelu. Käsittelemme sähköisesti ja puhelimitse tehtyjä tilauksia arkisin ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14.

Tarkemmat tilausohjeet löydät Hoitotarvikejakelu-sivultamme:

Miten ja minne hoitotarvikkeet toimitetaan?

Keusotella ei ole enää omia hoitotarvikkeiden noutopisteitä. Hoitotarvikkeet toimitetaan asiakkaan valitsemaan Postin palvelupisteeseen tai noutoautomaattiin, josta lähetys on noudettavissa 7 vuorokauden ajan.

– Vaihtoehtoisesti lähetys voidaan toimittaa suoraan asiakkaan kotiin tavarantoimittajan kuljetuspalvelulla, jos asiakkaalle on myönnetty tähän oikeus toiminta- tai liikkumiskyvyn rajoitteiden vuoksi. Kotijakelu voidaan sopia siis henkilölle, joka ei itse pysty noutamaan tuotteita Postista.

Sen sijaan kotihoidon ja palvelutalojen hoitotarvikkeet toimitetaan suoraan hoitaviin yksiköihin.

Epävarma maailmantilanne voi vaikuttaa myös hoitotarvikejakelun toimituksiin

Tavoitteena on, että asiakas saa aina oikeat hoitotarvikkeet oikeaan aikaan.

– Keusotesta riippumattomat toimitusvaikeudet ja -katkokset tarvikkeiden saamisessa aiheuttavat välillä meille haasteita. Esimerkiksi koronapandemia ja Ukrainan sota ovat vaikeuttaneet hankinta- ja valmistusketjuja. Myös raaka-aine- ja materiaalipula voivat vaikuttaa hoitotarvikkeiden saatavuuteen ja toimituksiin,

sanoo Nina.

Hoitotarvikejakeluun koulutetaan erikoisosaajia

Parasta hoitotarvikejakelussa työskentelyssä on Ninan ja Hannan mukaan asiakkaiden auttaminen, monipuolinen työnkuva, timanttiset ammattitaitoiset työkaverit sekä positiivinen palaute asiakkailta hyvästä palvelusta ja sujuvasta hoitoketjusta.

Hoitotarvikejakelun työntekijät pakkaavat hoitotarvikkeita.

– Keusotessa kehitetään hoitotarvikejakelua jatkuvasti esimerkiksi varastotoiminnan ja tuotteiden lähettämisen suhteen. Eräs tärkeä kehittämisen keino on osaamisen kehittäminen kouluttautumalla. Myös hoitotarvikejakelun henkilöstölle on suunnitteilla erikoisosaamiskoulutusta, jotta pystymme omassa yksikössä ohjaamaan asiakkaita matalalla kynnyksellä hoitotarvikkeiden käytössä ja arvioimaan tuotemuutostarpeita,

Nina ja Hanna korostavat.

Hoitoosi liittyvissä asioissa (esim. hoitotarvikelähetteen saaminen, hoitosuunnitelman päivittäminen, kontrollikäynnit) otathan yhteyttä lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluihin, joko omaan hoitovastaavaasi tai vastaanottopalvelujen puhelinasiointiin:

Aiheeseen liittyvät palvelut