Siirry sisältöön

Lasteri-tietopohja

Lasteri on valtakunnallinen lastensuojelun sijaishuoltoyksiköt ja niiden valvontatiedot yhdistävä tietopohja.

Lasteri on kansallinen tietopohja lastensuojelulain nojalla ympärivuorokautista sijaishuoltoa luvanvaraisesti tarjoavista yksiköistä. Lasteri tuo yhteen sijaishuoltoyksiköt ja niiden valvontatiedot.

THL:n valmistelema Lasteri-tietopohja on toteutettu STM:n rakenneuudistushankerahoituksella Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän, Helsingin kaupungin ja Satakunnan yhteistyönä.

Lasteri mahdollistaa sen, että sijoitustilanteissa käytössä on sijaishuoltopaikkoja koskeva oleellinen ja ajantasainen tieto. Lasterissa viranomaisten tuottama tieto yhdistyy palveluntuottajilta saatuihin tietoihin.

Lasteri-tietopohja sisältää myös keskeiset yksikköjen toimintaa koskevat valvonta-asiakirjat. Lasteri vähentää päällekkäistä työtä sijaishuollon valvontatyön suunnittelussa ja toteutuksessa sekä sujuvoittaa yhteistyötä eri valvontaviranomaisten välillä.

Lasterin käyttö auttaa lapsen tarpeita vastaavan ja turvallisen sijaishuoltopaikan löytämisessä, jolloin Lasterin todellinen hyötyjä on sijoitettava lapsi. Mitä enemmän hyvinvointialueet ja palveluntuottajat ottavat Lasteria käyttöönsä, sen tietorikkaammaksi se ajan myötä kehittyy.

Näin liityt Lasteriin

Hyvinvointialueet:

 1. Ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen lasteri@keusote.fi ja kerro toiveesi Lasteriin liittymisestä.
 2. Saat lisäohjeita liittymisestä esimerkiksi sopimuksen allekirjoittamiseen ja ohjelmiston tietoturvakäytäntöihin liittyen.
 3. Lasteriin tarvitaan hyvinvointialueen taholta yhteyshenkilö, jonka valtuutuksella avataan jatkossa Lasterin käyttäjätunnuksia muille organisaation työntekijöille.
 4. Kun sopimus on allekirjoitettu hyvinvointialueen ja Keusoten puolesta, toimitamme käyttäjätunnukset ja Lasterin käyttö voi alkaa.
 5. Hyvinvointialueelle annetaan käyttöohjeet Lasteriin ja lisäksi on mahdollisuus käyttöönottokoulutukseen liittymisen alussa.
 6. SaaS-tukipalvelut kuuluvat Lasterin käyttäjille.

Hyvinvointialueelta odotetaan, että Lasteriin liityttäessä he

 • syöttävät ohjelmistoon kuntansa omistamien sijaishuoltoyksiköiden tiedot
 • alkavat kerryttää syntyviä valvontatietojaan tietopohjaan
 • lisäävät Lasteriin puitesopimuskumppanuudet ja niihin liittyvät palveluhinnat
 • sitoutuvat pitämään käyttäjähallintaan liittyvät tietonsa ajantasaisina.

Palveluntuottajat:

 1. Ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen lasteri@keusote.fi ja kerro toiveenne päästä rikastuttamaan toimintayksiköidenne tietoja Lasteriin.
 2. Saat lisätietoja liittymisestä ja siihen liittyvistä selvityksistä. Lasteriin voi liittyä vain luvanvaraista sijaishuoltopalvelua tarjoava palveluntuottaja.
 3. Lasteriin tarvitaan palveluntuottajan taholta yhteyshenkilö, jonka valtuutuksella avataan jatkossa Lasterin käyttäjätunnuksia muille palveluntuottajan työntekijöille.
 4. Kun alkuselvitys on tehty ja asiat kunnossa, toimitamme käyttäjätunnukset ja Lasterin käyttö voi alkaa. Samalla saatte selkeät käyttöohjeet Lasterin käyttöön liittyen.
 5. SaaS-tukipalvelut kuuluvat Lasterin käyttäjille.

Palveluntuottajilta odotetaan, että Lasteriin liityttäessä he

 • tarkistavat yksikkönsä/yksiköidensä perustiedot ja muokkaavat niitä tarvittaessa
 • rikastuttavat tietonsa, kuten erityisosaamisen ja palvelumuodon
 • pitävät ajan tasalla etenkin yhteystiedot, vuorokausihinnat ja vapaat paikat.

Lasteri – kansallinen tietopohja sijaishuoltoa tarjoavista yksiköistä