Siirry sisältöön

Omat asiakirjani

OmaKanta-palvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu henkilökohtainen internetpalvelu, josta voi katsella omia resepti- ja potilastietoja sekä tulostaa yhteenvedon resepteistä.

Omakannassa voit tehdä ja hallita suostumuksia ja kieltoja.

Tietojenluovutuskieltoja ei voida kuitenkaan tehdä saman rekisterinpitäjän eli Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sisällä.

Tiedot näkyvät Omakannassa siitä päivästä lähtien, kun terveydenhuollon toimintayksikkö on ottanut käyttöönsä potilastiedon arkiston. Keusoten alueen kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Tuusula, Nurmijärvi) ovat pääsääntöisesti liittyneet potilastiedon arkiston käyttäjäksi vuonna 2014 ja suun terveydenhuollossa vuonna 2017. Liittymispäivän jälkeen tallennetut potilastiedot näkyvät Omakannassa. Alaikäiset ja heidän huoltajansa voivat nähdä tietoja 1.8.2016 jälkeen tallennetuista merkinnöistä. Huoltaja näkee terveystiedot ja reseptit, jotka ovat muodostuneet lapsen ollessa alle 10-vuotias. Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen. Alaikäinen voi siis kieltää tietojen luovuttamisen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan.

10–17-vuotiaan huollettavan tiedot voi Omakannassa nähdä 1.10.2020 alkaen sitten, kun terveydenhuollon yksikössä on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään. Keusoten potilastietojärjestelmät eivät tue tällä hetkellä yli 10-vuotiaiden tietojen näkymistä huoltajalle. Tähän on tulossa muutos, kun Keusote ottaa käyttöön uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän 2022-2023. 

Omakannan käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaisen tunnistamisvälineen (verkkopankkitunnukset, mobiilitunnukset, sähköinen henkilökortti).

Tietopyyntöihin liittyvää lisätietoa ja lomakkeet:

Ajankohtaista lisätietoa Kanta.fi-sivustolta