Siirry sisältöön

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää erilaisista elämäntilanteista johtuviin menoihin, joihin Kela ei myönnä perustoimeentulotukea:

  • Esimerkiksi asiakkaan tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot
  • Menot, jotka ovat tarpeen toimeentulon tai itsenäisen suoriutumisen turvaamiseksi

Palvelupaikasta saatavilla olevat palvelut

Sosiaaliohjaus työikäisille

Sosiaalipalvelut tarjoavat tukea, apua ja ohjausta arjenhallinnassa, itsenäisessä selviytymisessä ja ongelmien ennaltaehkäisyssä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.