Siirry sisältöön

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet

Alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa määritellään, mitä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma kuvaa alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja terveyshyötyä alueen asukkaille. Hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvointityötä alueillaan. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on yksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on, että alueen asukkaiden:

  1. Sairastavuus vähenee
  2. Liikkuminen lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa
  3. Ylipainoisten ja lihavien määrä laskee
  4. Yksinäisyyden kokemus vähenee
  5. Sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy
  6. Mielenterveysongelmien määrä vähenee
  7. Päihteiden (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) käyttö vähenee

Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa raportoidaan hyvinvointikertomuksella. Kertomus kuvaa, miten hyvin alueellisessa hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden yhteistyössä on onnistuttu saavuttamaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman (2020–2025) tavoitteet. Alueellinen hyvinvointikertomus 2020 hyväksyttiin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valtuustossa 05/2021.


Valmisteilla olevat suunnitelmat: Vammaisten hyvinvointisuunnitelma