Siirry sisältöön

Miten kuntalaiset kehittäisivät Keusoten digiasiointia? Asukaspaneeli selvittää

Seuraava Keusoten puntaroiva asukaspaneeli järjestetään huhtikuussa. Tällä kertaa keskiuusimaalaiset kokoontuvat pohtimaan Keusoten digiasioinnin kehittämistä.

Keusote on viime vuosien aikana kehittänyt digitaalisia asiointimahdollisuuksia, jotta sote-palveluissa asiointi olisi mahdollisimman sujuvaa, turvallista ja monimuotoista. Tiukassa taloustilanteessa digitaaliset palvelut ovat myös yksi tapa kehittää toimintaa kustannustehokkaasti, mikä on huomioitu esimerkiksi Keusoten palvelujen verkostosuunnitelmassa.

Miten Keusoten alueen asukkaat kokevat digiasioinnin tällä hetkellä? Mitä tulisi huomioida, kun digipalveluita lisätään ja kehitetään? Muun muassa näitä kysymyksiä kerääntyy pohtimaan noin 50 keskiuusimaalaista, jotka on valittu satunnaisotannalla Keusoten toiseen asukaspaneeliin. Heidän tehtävänsä on perehtyä aiheeseen taustamateriaalien ja asiantuntijoiden avulla sekä pohtia yhdessä kehittämistoimenpiteitä. Kolmen kokoontumisen jälkeen asukkaat luovuttavat Keusoten päättäjille jäsennellyn loppulausuman, jossa on suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia päätöksenteon tueksi.

– Asukkaat ovat aikaisemminkin osallistuneet digiasioinnin kehittämiseen, mutta puntaroivassa asukaspaneelissa meillä on enemmän aikaa ensin muodostaa yhteinen näkemys digiratkaisuihin liittyen. Tämän jälkeen puntaroinnin kautta muodostamme asukaspaneelin yhteisen näkemyksen siitä, millaisia asioita tulee ottaa huomioon digiratkaisuja kehitettäessä sekä ihan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia poliittiseen päätöksentekoon vietäväksi,

kertoo Keusoten johtava asiantuntija Tero Seitsonen.

Puntaroidut toimenpide-ehdotukset käytäntöön

Keusote järjesti ensimmäisen puntaroivan asukaspaneelin marraskuussa. Tuolloin asukkaat pohtivat toimenpide-ehdotuksia nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

– Puntaroiva asukaspaneeli herätti mielenkiintoa niin Keusoten päättäjissä kuin henkilöstössä. Marraskuun asukaspaneelista on kulunut vasta lyhyt aika ja toimenpide-ehdotusten toimeenpano on vielä kesken. Moni loppulausumaan kirjattu konkreettinen toimenpide-ehdotus on jo otettu käyttöön, esimerkiksi OmaKeusote digiasioinnin käyttöönoton myötä. Mutta edelleen syksyn paneelista on paljon toimenpide-ehdotuksia, joiden kanssa työskennellään,

Seitsonen kertoo.

Puntaroivat asukaspaneelit toteutetaan Keusotessa yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Hankkeen aikana järjestetään kaksi asukaspaneelia ja testataan niiden toimivuutta ja hyödyllisyyttä hyvinvointialueella. Mikäli paneelit koetaan hyödyllisiksi, tavoitteena on vakinaistaa asukaspaneeli pysyväksi toimintamalliksi Keusoteen.

Kutsut asukaspaneeliin on lähetetty keskiuusimaalaisille Digi- ja väestötietovirastolta saadun satunnaisotoksen perusteella, jotta asukaspaneelissa kuuluu mahdollisimman kattavasti eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien hyvinvointialueen asukkaiden ääni. Huhtikuun asukaspaneeliin osallistujat on valittu jo syksyllä mukaan ilmoittautuneiden joukosta.

Lisätietoja: