Siirry sisältöön

Innostava mahdollisuus vaikuttaa – Keskiuusimaalaiset ideoivat parempaa digiasiointia

Piirroskuvassa viittaavia käsiä.

Keusoten puntaroivassa asukaspaneelissa reilu 40 keskiuusimaalaista ideoi Keusoten digiasioinnin kehittämistä hyvässä hengessä. Paneeliin osallistuneet kertoivat oppineensa uutta ja saaneensa innostavan mahdollisuuden vaikuttaa. Hyvinvointialueen päätöksentekijät saavat panelisteilta suosituksia digiasioinnin kehittämiseksi.

Keusote on viime vuosien aikana kehittänyt digitaalisia asiointimahdollisuuksia, jotta sote-palveluissa asiointi olisi mahdollisimman sujuvaa, turvallista ja monimuotoista. Hyvät digipalvelut edellyttävät kuitenkin jatkuvaa kehittämistä. Keusoten puntaroivaan asukaspaneeliin kokoontui huhtikuussa reilu 40 eri-ikäistä ja eri taustoista tulevaa keskiuusimaalaista pohtimaan, miten Keusoten digiasiointia tulisi kehittää.

Puntaroiva asukaspaneeli järjestettiin tänä keväänä Keusotessa jo toisen kerran:

– Jälleen saimme kuulla kattavasti eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien asukkaiden erinomaisia ideoita sote-palveluidemme kehittämiseksi. Saimme Keusoten palveluihin monta tärkeää kehittämisideaa. Panelistit kertoivat, että tällainen konkreettinen vaikuttamismahdollisuus antoi heille muun muassa paljon toiveikkuutta,

kertoo johtava asiantuntija Tero Seitsonen Keusotelta.

Keusoten poliittiset päättäjät saavat toukokuussa 2024 panelisteilta loppulausuman, jossa on panelistien valitsemat tärkeimmät, konkreettiset toimenpidesuositukset digipalveluiden kehittämiseksi.

Digiasiointiin mieluummin porkkanaa kuin keppiä

Asukaspaneeliin osallistuneet kuntalaiset istuvat pöytien ääressä ja kuuntelevat puheenvuoroa.
Puntaroivaan asukaspaneeliin osallistui reilu 40 eri-ikäistä ja eri taustoista tulevaa keskiuusimaalaista.

Panelistit pohtivat sote-palveluiden digiasioinnin kehittämistä sekä omasta, käyttäjän näkökulmasta että hyvinvointialueen resurssien näkökulmasta.

– Yksi keskeinen idea puntaroivassa asukaspaneelissa oli esimerkiksi se, että oman asian etenemistä voisi seurata jollakin sovelluksella, tekstiviestein tai sähköpostitse. Tämä helpottaisi asiakkaan tilannetta antamalla ajantasaista tietoa siitä, miten ja millä aikataululla asian käsittely etenee. Hyvinvointialueen näkökulmasta se taas parantaa resurssien käyttöjä, kun päällekkäiset yhteydenotot vähentyvät,

Seitsonen pohtii.

Myös digiasioinnin saavutettavuus, helppokäyttöisyys ja vapaaehtoisuus puhutti panelisteja.

– Panelistit nostivat esiin, että digipalveluiden tulee olla helppokäyttöisiä, vaikka itse ei puhuisi ns. virastokieltä, ja että digipalveluiden käyttöön tulee saada tukea. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että jatkossakin sekä itse palveluita että tietoa palveluista on saatavilla muillakin tavoin kuin verkossa. Panelistit toivoivat, että digiasiointiin houkutellaan mieluummin porkkanalla kuin kepillä,

summaa Seitsonen.

Puntaroivat asukaspaneelit toteutetaan yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Kutsut asukaspaneeliin lähetettiin keskiuusimaalaisille Digi- ja väestötietovirastolta saadun satunnaisotoksen perusteella, jotta asukaspaneelissa kuuluu mahdollisimman kattavasti eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien hyvinvointialueen asukkaiden ääni.

Lisätietoa Keusoten puntaroivista asukaspaneeleista: