Siirry sisältöön

Keusoten TKIO-toiminta

Teemme aktiivista työtä sote-palveluiden ja niiden rakenteiden kehittämiseksi. Keskiössä ovat palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen.

Keusote aloitti heti toiminnan alussa vuonna 2019 systemaattisen TKIO-ekosysteemin rakentamisen.

Lähtökohtana vaikuttavat palvelut

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen jatkuva uudistaminen vaatii tuekseen tutkittua tietoa ja yhdessä eri toimijoiden kanssa tehtyä kehittämistyötä.

Keski-Uudellamaalla nähdään, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus on paikka, jossa luodaan ja hyödynnetään laajasti uutta tietoa, palvelut perustuvat tutkittuun tietoon ja jota johdetaan vaikuttavuuteen perustuen.

Luomalla yhteistyörakenteita ja yhteistyön toimintamalleja TKIO-ekosysteemin kautta mahdollistetaan alueen hyvän potentiaalin ja hyvien osaajien entistä tiiviimpi yhteistyö ja päällekkäisen kehittämistyön väheneminen. TKIO-toimintaa kehitetään vaiheittain vahvistamalla kumppanuuksia alueelliseen ja kansalliseen yhteistyöhön.

Tavoitteena

  • on luoda edellytyksiä TKIO-kumppanuuksille ja vahvistaa yhteistyötä
  • tuottaa tutkimustietoa ja tukea innovaatiivista kehittämistoimintaa
  • parantaa sote-palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta

Yhteistyöllä hyvä sote

Keskeistä on yhteistyö ja vuorovaikutus eri sidosryhmien kuten asukkaiden, yritys- ja yhteistyökumppaneiden, yliopistojen, oppilaitosten, henkilöstön, toimittajien, kuntien, kuntalaisten ja viranomaisten kanssa.Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen palvelujen kehittämisessä on avainasemassa.

Lisäksi yhteistyömalleja ja verkostoja on rakennettu tai niitä on rakenteilla yliopistojen (professori-ohjausryhmä), oppilaitos- ja koulutus- sekä yritysyhteistyö tahojen kanssa. Tavoitteena on nopeuttaa tutkimustoiminnan ja palvelujärjestelmän kehittämistarpeiden integroitumista sekä vahvistaa yhteistä osaamista näitä tukevissa rahoitushauissa. Käynnistymässä on myös TKIO-ekosysteemille innovoitu dynaaminen hankintajärjestelmä sekä sähköinen TKIO-kehittämisen alusta yhteistyötä tukemaan. 

Tarjoamme laajat mahdollisuudet erilaisten tutkimus-, opinnäyte- ja selvitystöiden tekemiseen sekä hankeyhteistyöhön!

TKIO tarkoittaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä oppimista.