Siirry sisältöön

Opinnäytetyön tekijän ohjeet

Tutustu opinnäytetyön tekijän ohjeisiin! Sivulta löydät ohjeiden lisäksi kaikki tärkeät lomakkeet luvan hakemiseksi.

Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyöhön

Kaikille Keusotessa tehtäville opinnäytetöille tulee hakea tutkimuslupaa. Myös kehittämistehtäville ja -hankkeille tulee hakea tutkimuslupa, jos ne julkaistaan Keusoten ulkopuolella.

Tutkimuslupaa ei tarvita yksittäisiin kirjallisuuskatsauksiin eikä opintoihin sisältyvien harjoittelujaksojen pienimuotoisiin oppimis- ja kehittämistehtäviin liittyviin opiskelijan tekemiin, ei julkaistavaksi tarkoitettuihin raportteihin.

Aineiston keruuta ei voi aloittaa ennen kuin tutkimuslupa opinnäytetyön tekemiseen on myönnetty.

Opinnäytetöille tulee olla nimetty yhteyshenkilö Keusotesta jo ennen tutkimusluvan hakemista. Yhteyshenkilö toimii Keusoten edustajana tutkimuksessa ja auttaa tarvittaessa käytännön järjestelyissä ja lupien hakemisessa. Opinnäytetyön yhteyshenkilönä voi toimia Keusoten työntekijä siitä yksiköstä, jossa olet suorittanut opintoihin liittyvää harjoittelua tai voit tiedustella sopivaa yhteyshenkilöä sähköpostitse osoitteesta tutkimusluvat@keusote.fi.

Eettisen arvioinnin tarve tulee huomioida myös opinnäytetöissä. Eettisestä arvioinnista saa lisätietoa esimerkiksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (HUS) ja Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa tutkimuksissa ja hankkeissa tulee huomioida, että alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten kohdalla huoltajilta pyydetään nimenomainen suostumus tapahtuvaan tutkimukseen osallistumiseen. Jos huoltaja ei anna lupaa, kyseinen lapsi/nuori ei voi osallistua tutkimukseen. 15-17-vuotiaat nuoret voivat osallistua tehtävään tutkimukseen omalla suostumuksellaan, mutta huoltajia tulee tiedottaa ennalta tutkimuksesta.

Tutkimuslupaa haetaan Tutkimuslupahakemus-lomakkeella ja siihen liitetään aina opinnäytetyön suunnitelma. Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana hakemusta lähettäessä. Tutkimusluvan hakija sitoutuu perehtymään tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain, henkilötietojen käsittelylle asettamiin vaatimuksiin sekä vastuuseen tietojen lainmukaisesta käsittelystä.

Huomioithan asiakas- ja potilastietoihin liittyvän rekisteritutkimuksen lupakäytännöt ja tutustu huolellisesti tietojen käsittelyyn liittyviin ohjeisiin. Asiakas- ja potilastietoihin kohdistuvaa tutkimustoimintaa ohjaa toisiolain alainen tieteellinen tutkimus.

Opinnäytetyön tutkimuslupahakemuksen käsittely

Tutkimuslupahakemus opinnäytetyöhön toimitetaan sähköpostitse Keusoten kirjaamoon.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo: kirjaamo.hva@keusote.fi

Varmista vielä, että pyydetyt tiedot on täytetty allekirjoitettuun tutkimuslupahakemuksen ja opinnäytetyön suunnitelman lisäksi koossa ovat tarpeelliset liitteet.

Käsittelyaika

Toimita tutkimuslupahakemus hyvissä ajoin, sillä tutkimuslupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä noin 2-5 viikon kuluessa.Huom. juhannuksen ja elokuun alun välisenä aikana emme käsittele lupahakemuksia. Mikäli tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa henkilötietoa (ks. Tietosuojalaki 1050/2018), voi käsittelyaika olla pidempi. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet viivästyttävät käsittelyä.

Tutkimuslupa opinnäytetyöhön toimitetaan hakijalle sähköisesti.

Muutos opinnäytetyön tutkimuslupaan

Tutkimuslupaan haetaan muutosta jos esimerkiksi tutkimusmenetelmä tai -kohderyhmä muuttuu merkittävästi. Muutoslupaa haetaan myös, jos luvan voimassaoloaika päättyy tai aineiston käsittelyyn tulee uusia henkilöitä. Muutoshakemukseen liitetään muuttuneet/uudet liitteet.

Valmiin opinnäytetyön palautus

Palauta valmistunut opinnäytetyö sähköpostitse pdf-muodossa, ja ilmoita samalla mahdollisen tutkimusrekisterin hävittämisestä Keusoten kirjaamoon.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo: kirjaamo.hva@keusote.fi

Lomakkeet

Voit pyytää Word-versiot lupalomakkeista tutkimusluvat@keusote.fi

Lähetä lupahakemukset

Lisätietoja