Siirry sisältöön

Ilmoituksen tekeminen yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta

Yksityisten sosiaalipalveluntuottajien ilmoitus- ja lupamenettelyt muuttuivat 1.1.2024, kun laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta astui voimaan. 1.1.2024 alkaen uudet palveluntuottajat tekevät rekisteröintihakemuksen Soteri-rekisteriin, eikä ilmoituksia toimiteta enää hyvinvointialueelle.

Valvontaviranomainen siirtää ennen lakimuutosta hyvinvointialueella tai kuntayhtymässä rekisteröityjen tukipalveluntuottajien ja henkilökohtaisen avun palvelujen tuottajien tiedot hyvinvointialueilta Soteri-rekisteriin ja valvontalain mukaisiksi kolmen vuoden kuluessa lain voimaan tulosta. Siirron aikatauluista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Siirto hyvinvointialueelta Soteri-rekisteriin on maksutonta. Mikäli aiemmin hyvinvointialueella tai kuntayhtymässä rekisteröidyn palveluntuottajan toimintaan tulee muutoksia, tekee palveluntuottaja niistä hakemuksen suoraan Soteri-rekisteriin jo siirtymäaikana. Huomioitavaa on, että muutoksista peritään valtion aluehallintovirastojen maksuasetuksessa säädetty maksu.  Uusien palveluntuottajien osalta maksu peritään samalla tavoin kuin muiltakin palveluntuottajilta edellä mainitun maksuasetuksen mukaisesti.

Lisätietoja: