Siirry sisältöön

Ilmoituksen tekeminen yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta

Ilmoituksen pohjana käytetään Aluehallintoviraston lomaketta Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta.

Ilmoituksen mukana edellytetään toimitettavaksi liitteet:

 • Kaupparekisteriote
 • Jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä (ei koske toiminimellä työskenteleviä)
 • Toimintasuunnitelma
  • Toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus (asiakassegmentit ja arvio asiakasmääristä) sekä alihankkijat. Suunnitelman tulee sisältää henkilöstösuunnitelma ja -rakenne. Suunnitelmassa annetaan selvitys asiakasryhmistä, miten asiakkaan kanssa laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma sekä mitä niihin kirjataan. (Esimerkki sopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta voi olla toimintasuunnitelman liitteenä)
 • Omavalvontasuunnitelma
  • Omavalvontasuunnitelma tulee olla omaan toimintaan suhteutettu.
 • Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/-todistuksista ja selvitys työkokemuksesta
  • Liitä ilmoitukseen mukaan jäljennös tutkintotodistuksesta/todistuksista sähköisessä muodossa. Selvitys työkokemuksesta voi olla vapaamuotoinen kuvaus esim. CV.
 • Tietosuojaseloste asiakastietojen dokumentoinnista
 • Rikosrekisteriote, jos vastuuhenkilö työskentelee yksin alaikäisten kanssa

Omavalvontasuunnitelma

Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista edellytetään, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toimintansa asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee näkyä selvästi yrityksen omaa toimintaa ohjaavat asiakokonaisuudet.

Lomakkeeseen tulee vaihtaa Aluehallintoviraston logon paikalle yrityksen oma logo tai nimi. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä ohjaavat tekstit on syytä poistaa valmiista suunnitelmasta luettavuuden parantamiseksi.

Ilmoitusten toimitusosoite

kirjaamo.hva@keusote.fi Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää (PL 46, 05801 Hyvinkää)

Lisätiedot ilmoituksen tekemiseen liittyen

Minna-Maria Solanterä

Erityisasiantuntija

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut