Siirry sisältöön

Ilmoituksen tekeminen yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta

Yksityisten sosiaalipalveluntuottajien ilmoitus- ja lupamenettelyt muuttuvat 1.1.2024, kun laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta astuu voimaan. 1.1.2024 alkaen uudet palveluntuottajat tekevät rekisteröintihakemuksen Soteri-rekisteriin, eikä ilmoituksia toimiteta enää hyvinvointialueelle.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ohjaa, että loppuvuoden 2023 osalta palveluntuottajat siirtävät rekisteröintihakemuksensa tekemisen vuodelle 2024.

Vireillä olevat ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitukset pyritään käsittelemään hyvinvointialueella 15.11.2023 mennessä, että aluehallintovirasto ehtii käsitellä ilmoitukset omalta osaltaan vuoden loppuun mennessä. Valverin sähköinen asiointi sulkeutuu 1.12.2023 alkaen. Valvira ja aluehallintovirastot siirtävät voimassa olevat tiedot Valveri-rekisteristä Soteri-rekisteriin. Joulukuun sulun aikana palveluntuottajat eivät voi tehdä lupahakemuksia tai rekisteröityä.

Poikkeuksena tukipalveluja tuottavien palveluntuottajien ilmoitukset, jotka saapuvat ennen 15.12.2023, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue käsittelee normaalisti ja merkitsee omaan rekisteriinsä. Vuoden 2024 alusta alkaen myös tukipalveluntuottajat tekevät hakemuksensa Soterin sähköisessä asioinnissa.

Lisätietoja:

llmoitusmenettelyt

Ilmoitusmenettelyt on voimassa tukipalveluntuottajille 15.12.2023 asti. Muita ohjataan siirtämään rekisteröintihakemuksen tekeminen vuodelle 2024 Soterin sähköisessä asioinnissa.

Ilmoituksen pohjana käytetään Aluehallintoviraston lomaketta Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta.

Ilmoituksen mukana edellytetään toimitettavaksi liitteet:

 • Kaupparekisteriote
 • Jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä (ei koske toiminimellä työskenteleviä)
 • Toimintasuunnitelma
  • Toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus (asiakassegmentit ja arvio asiakasmääristä) sekä alihankkijat. Suunnitelman tulee sisältää henkilöstösuunnitelma ja -rakenne. Suunnitelmassa annetaan selvitys asiakasryhmistä, miten asiakkaan kanssa laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma sekä mitä niihin kirjataan. (Esimerkki sopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta voi olla toimintasuunnitelman liitteenä)
 • Omavalvontasuunnitelma
  • Omavalvontasuunnitelma tulee olla omaan toimintaan suhteutettu.
 • Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/-todistuksista ja selvitys työkokemuksesta
  • Liitä ilmoitukseen mukaan jäljennös tutkintotodistuksesta/todistuksista sähköisessä muodossa. Selvitys työkokemuksesta voi olla vapaamuotoinen kuvaus esim. CV.
 • Tietosuojaseloste asiakastietojen dokumentoinnista
 • Rikosrekisteriote, jos vastuuhenkilö työskentelee yksin alaikäisten kanssa

Omavalvontasuunnitelma

Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista edellytetään, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toimintansa asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee näkyä selvästi yrityksen omaa toimintaa ohjaavat asiakokonaisuudet.

Lomakkeeseen tulee vaihtaa Aluehallintoviraston logon paikalle yrityksen oma logo tai nimi. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä ohjaavat tekstit on syytä poistaa valmiista suunnitelmasta luettavuuden parantamiseksi.

Ilmoitusten toimitusosoite

kirjaamo.hva@keusote.fi Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää (PL 46, 05801 Hyvinkää)

Lisätiedot ilmoituksen tekemiseen liittyen

Minna-Maria Solanterä

Erityisasiantuntija

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut