Siirry sisältöön

Sidonnaisuudet

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 89 §:n mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuilla. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa muutoksista sidonnaisuuksissa kahden kuukauden sisällä siitä ajankohdasta, jolloin muutos on astunut voimaan.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen tai virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet, aluehallituksen alaisten jaostojen jäsenet ja varajäsenet
  • aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • hyvinvointialuejohtaja sekä
  • aluehallituksen ja lautakunnan esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään hyvinvointialueen päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti hyvinvointialueesta annetun lain ja hallintolain säädösten mukaisesti.