Siirry sisältöön

Aluevaltuusto

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 69 valtuutettua vastaavat hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.

Aluevaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta ja käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Historian ensimmäisen aluevaltuuston toimikausi on 1.3.2022–31.5.2025 Aluevaltuutetut päättävät mm.

  • hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta, kuten palveluverkoston periaatteista,
  • hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta eli siitä, mihin rahoja suunnataan,
  • pelastustoimen palvelutasosta ja
  • jäsenten valitsemisesta toimielimiin.

Aluevaltuuston kokoonpano

Irma Pahlman

Aluevaltuuston puheenjohtaja Irma Pahlman
Hyvinkää, SDP
irmapahlman@gmail.com

Järvinen, Arto
Ikkelä, Kalle
Reinikainen, Tuija
Behm, Kimmo
Boman, Tom
Cieslak, Andeliina
Edry, Tarja
Haapamäki, Jaakko
Hakulinen, Seppo
Havula, Tapio
Hägg, Arto
Jokinen, Johanna
Kalliokoski, Taneli
Karhu, Ulla-Mari
Kervinen, Sanna
Keto-Huovinen, Pihla
Koivunen, Aila
Kokko, Annika
Komulainen, Pirjo
Koponen, Ari
Korkiakoski, Matti
Laine, Marja-Leena
Lampi, Satu
Lappalainen, Annika
Latosuo, Tuula
Launiala, Mimmi
Lehtonen, Mila
Lepolahti, Harri
Linna, Johanna
Linna-Pirinen, Tuija
Lintula, Tiia
Luukkanen, Arto
Lyytinen, Anna-Liisa
Markkanen, Lassi
Mattila, Riina
Morelius, Kenneth
Niinimäki, Leni
Nuutinen, Annina
Peltola, Sara
Peltonen, Eemeli
Perholehto, Pinja
Perttu, Helinä
Perälahti, Henri
Piisinen, Jorma
Puhakka, Pentti
Rainio, Jaakko
Ravolainen-Rinne, Heta
Rinne, Antti
Rostila, Onni
Rousu, Sirkka
Rundgren, Mia
Räty, Virpi
Salonen, Jussi
Savela, Olli
Silventoinen, Sari
Simelius-Hulmi, Mari
Tapiolinna, Maiju
Taupila, Reija
Tilvis, Reijo
Tukiainen, Johanna
Utriainen, Inka
Vainio, Pirjo
Valve, Mari
van Schevikhoven, Willem
Vanhanen, Matti
Vierikko, Tarja
Vitikka-Koponen, Pirja
Winqvist, Margita

Hyvinkää, PS
Tuusula, KOK
Tuusula, SIT
Nurmijärvi, KOK
Järvenpää, PS
Hyvinkää, KOK
Järvenpää, KESK
Hyvinkää, KESK
Nurmijärvi, VKK
Mäntsälä, KESK
Nurmijärvi, KOK
Hyvinkää, VAS
Nurmijärvi, KESK
Järvenpää, SDP
Tuusula, KOK
Mäntsälä, KOK
Tuusula, SDP
Hyvinkää, KOK
Järvenpää, SDP
Tuusula, PS
Nurmijärvi, KESK
Hyvinkää, KESK
Mäntsälä, PS
Tuusula, VIHR
Hyvinkää, SDP
Järvenpää, VAS
Tuusula, KD
Nurmijärvi, SDP
Hyvinkää, VAS
Hyvinkää, SDP
Järvenpää, VIHR
Järvenpää, PS
Nurmijärvi, KESK
Järvenpää, SDP
Nurmijärvi, KOK
Nurmijärvi, LIIK
Nurmijärvi, VIHR
Tuusula, SDP
Järvenpää, VIHR
Järvenpää, SDP
Hyvinkää, SDP
Järvenpää, KOK
Hyvinkää, PS
Järvenpää, PS
Hyvinkää, KOK
Hyvinkää, KOK
Mäntsälä, SDP
Mäntsälä, SDP
Hyvinkää, PS
Nurmijärvi, SDP
Järvenpää, KOK
Nurmijärvi, KOK
Tuusula, SIT
Hyvinkää, VAS
Järvenpää, KOK
Nurmijärvi, KOK
Nurmijärvi, PS
Hyvinkää, KD
Mäntsälä, KESK
Pornainen, KESK
Nurmijärvi, KOK
Mäntsälä, KOK
Pornainen, PS
Järvenpää, KOK

Nurmijärvi, KESK
Mäntsälä, SDP
Järvenpää, SDP
Tuusula, SIT

1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
3. varapuheenjohtaja

arto.juhani.jarvinen@gmail.com
kalle.ikkela@gmail.com
tuija.reinikainen@luottamus.tuusula.fi

kimmo.behm@outlook.com
tomboman@gmail.com
andeliina.cieslak@gmail.com
tarja.edry@jarvenpaa.fi
jaakko.haapamaki@hus.fi
sepi.hakulinen@gmail.com
tapio.havula@pp.inet.fi
arto.hagg@kolumbus.fi
johanna.jokinen.vas@gmail.com
taneli.kalliokoski@gmail.com
ulla-mari.karhu@uudenmaanliitto.fi
sanna.kervinen@rianno.fi
pihla.keto-huovinen@eduskunta.fi
aila.koivunen@kolumbus.fi
annika.kokko@kansio.fi


matti.v.korkiakoski@gmail.com
leena.laine@nurmijarvi.fi
satu.lampi.ps@gmail.com
annika.lappalainen@gmail.com
tuula.latosuo@gmail.com
mimmi.launiala@jarvenpaa.fi

harri.lepolahti@elisanet.fi
johanna.k.linna@gmail.com
tuija.linna-pirinen@pp.inet.fi
tiia.lintula@jarvenpaa.fi
arto.luukkanen@perussuomalaiset.fi
ally.lyytinen@gmail.com
larspeukku@gmail.com
riina.mattila@hotmail.com

leni.niinimaki@gmail.com

sara.peltola@sotesara.fi
eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi
pinja.perholehto@gmail.com
helina.perttu@keusote.fi
henri.peralahti@lh.hyvinkaa.fi

pentti.puhakka@lh.hyvinkaa.fi
jaakko.rainio@hyvinkaa.fi

antti.rinne@mantsala.fi
onnirostila@hotmail.com
sirkka.rousu@kolumbus.fi
rundgrenjarvenpaa@gmail.com
virpi.raty@gmail.com
jussi.salonen@luottamus.tuusula.fi
ollisavela@ollisavela.fi
silventoinenjarvenpaa@gmail.com
mari.simelius@hulmi.fi
maiju.tapiolinna@kolumbus.fi
reija.taupila@kd.fi
reijotilvis@gmail.com
jiitee40@gmail.com
inka.utriainen@fimnet.fi
pirjo.lh.vainio@gmail.com
mari.valve.pornainen@gmail.com
ville@race.fi

matti.vanhanen@eduskunta.fi
vierikkotarja60@gmail.com

margita.winqvist@luottamus.tuusula.fi