Siirry sisältöön

Terveysaseman vaihtaminen

Halutessasi voit vaihtaa hoidostasi vastaavan terveysaseman. Tee vaihto sähköisesti tai kirjallisella ilmoituksella.

Sinulla on terveydenhuoltolain nojalla oikeus valita hoidostasi vastaava terveysasema. Terveysasemasi määräytyy asuinkuntasi ja kotiosoitteesi perusteella, jollet ole vaihtanut sitä erillisellä ilmoituksella. Valintasi koskee terveysasemapalvelujen lisäksi neuvolapalveluja, hammashoitoa, hoitotarvikejakelua, kuntoutuspalveluita ja lyhytaikaista hoitoa terveyskeskussairaalassa.

Terveysaseman vaihto sitoo sinua vuoden ajaksi. Voit vaihtaa terveysasemaa uudelleen vasta, kun edellisestä valinnasta on kulunut vähintään vuosi. Terveysaseman vaihtosi ja hoitovastuusi siirtyminen uudelle terveysasemalle järjestetään viimeistään kolmen viikon kuluessa vaihtoilmoituksesi saapumisesta.

Toimi näin

Ilmoitus terveysaseman vaihdosta tulee tehdä sekä nykyiselle terveysasemallesi että terveysasemalle, johon siirryt. Keusoten osalta voit tehdä terveysaseman vaihtoilmoituksen joko sähköisesti tai paperisen lomakkeen avulla. Jos siirryt Keusoten ulkopuolisen kunnan terveysasemalle tai ulkopuolisesta kunnasta Keusoten alueen terveysasemalle, huomioithan lisäksi kyseisen kunnan ohjeet.

Sähköinen ilmoitus

Sähköisen terveysaseman vaihtoilmoituksen voit tehdä alla olevasta linkistä. Kirjautuminen tapahtuu turvallisesti sähköisen tunnistautumisen avulla ja vaatii pankkitunnuksia.

Sähköisessä asioinnissa voit:

  • vaihtaa terveysasemaa Keusoten sisällä
  • ilmoittaa terveysaseman vaihtamisesta pois Keusoten alueelta (ilmoita erikseen terveysasemalle, johon siirryt)
  • ilmoittaa terveysaseman vaihtamisesta Keusoten alueelle (ilmoita erikseen nykyiselle terveysasemallesi)

Paperinen ilmoitus

Paperisen ilmoituksen voit tehdä tulostamalla ja täyttämällä alla olevasta linkistä lomakkeen.

  • Jos vaihdat terveysasemaa Keusoten sisällä, toimita lomake nykyiselle terveysasemallesi.
  • Jos vaihdat terveysasemaa pois Keusoten alueelta, tulosta lomake kahtena kappaleena. Toimita toinen lomake nykyiselle terveysasemallesi tai toinen terveysasemalle, johon siirryt.
  • Jos vaihdat terveysasemaa Keusoten alueelle ulkopuolisesta kunnasta, voit käyttää joko nykyisen terveysasemasi lomaketta tai Keuosoten lomaketta. Toimita lomake terveysasemalle, jolle siirryt.

Keusoten alueella voit jättää täytetyn lomakkeen terveysasemalle lukolliseen postilaatikkoon tai postittaa sen osoitteeseen: Keusote/Kirjaamo, PL 46, 05801 Hyvinkää.