Siirry sisältöön

Keusote valmistelee toimitilaohjelmaa yhteistyössä

Keusoten tuleva toimitilaohjelma on aiheuttanut ennakkospekulaatioita ja arvioita sen sisällöstä sekä virheellisiä tulkintoja valmistelun tavoitteista ja taustoista.

Keusote on käynnistänyt toimitilaohjelman valmistelutyön. Osana valmistelutyötä laaditaan tarkempi suunnitelma, jossa määritetään omistamisen ja vuokraamisen periaatteet. Ohjaavina tekijöinä tulevat ensisijaisesti olemaan toiminnalliset ja taloudelliset perusteet.

Taustatyö toimitilaohjelman valmistelulle on käynnistynyt jo vuoden 2023 aikana. Näkyviä ja osin julkisessa keskustelussa mukana olleita aiheita ovat olleet esimerkiksi investointitarpeiden arviointi sekä lainanottovaltuuksien hakeminen. Malli, jonka mukaan hyvinvointialueet nyt toimintaansa kehittävät, on uusi ja moni asia vaatii vielä avaamista julkisessa keskustelussa.

Lainanottovaltuuksien hakemista on hämmästelty useammassa kirjoituksessa. Hyvinvointialue joutuu hakemaan lainanottovaltuuksia niin investointien rahoittamiseen kuin pitkäaikaisten sitoumusten tekemiseen. Tästä voisi nostaa esimerkkinä uudet pitkäaikaiset vuokrasopimukset, myös kuntien kanssa tehtävät.

Toimitilaohjelman valmistelutyössä yksi vahvasti ohjaava tekijä on aluevaltuuston 4.4. hyväksymä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma. Se ohjaa esimerkiksi toimitilatarpeiden arviointia ja sitoumusten tekemistä eri tahojen kanssa.

Alueen väestönkehityksellä on myös merkittävä rooli tulevien tarpeiden arvioinnissa ja suunnittelussa. Esimerkiksi käynnissä oleva ikärakenteen muutos edellyttää meiltä investointeja tiloihin. Kaikki nykyiset tilat eivät riittävällä tasolla mahdollista toiminnan kehittämistä vastaamaan muuttuneita tarpeita. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat tulevat hankkeet yhteisöllisen asumisen kohteisiin.

Me Keusotessa haluamme viedä valmistelua eteenpäin hyvässä yhteistyössä ja vuoropuhelua käyden alueen kuntien kanssa. Meillä on yhteiset tavoitteet, joiden eteen haluamme omilla vastuualueillamme tehdä töitä. Julkisessa keskustelussa meitä on asetettu vastakkain, jopa vastinpareiksi. Sitä me emme ole, vaan teemme jatkuvaa yhteistyötä monella rintamalla, alueen asukkaiden palveluiden turvaamiseksi.

tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokoski

Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja