Siirry sisältöön

Tavoitteena monipuolinen ja vaivaton digiasiointi sote-palveluissa 

Otimme tammikuussa 2024 käyttöön OmaKeusoten, Keski-Uudenmaan alueen uuden digitaalisen asioinnin koontisivun. Sivu kokoaa yhteen helposti löydettäväksi erilaiset digipalvelut, jotka tarjoavat asukkaille käteviä tapoja käyttää terveys- ja sosiaalipalveluita.

Yhteistyöllä parempia digipalveluita

On tärkeää ymmärtää, että digitaalisten palveluiden kehitys on jatkuvaa ja vaiheittain etenevää työtä. Digitaaliset palvelut tulee sisällyttää olemassa oleviin palveluprosesseihin yhteensopivaksi kokonaisuudeksi. Digikehittäminen onkin tiivistä yhteistyötä eri osapuolien kanssa.

Uusien digipalvelujen suunnittelua ja toteutusta tehdään palvelutoiminnan sekä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa. Olemme pitäneet asukaskehittäjille digi-iltoja, joissa olemme käyneet läpi tulossa olevia uusia palveluitamme. Olemme palvelumuotoilleet itse- ja omahoidon innovatiivista ratkaisua yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Olemme myös saaneet asukaskehittäjistä hyviä kumppaneita testaamaan meidän uusia, tulossa olevia palveluitamme.

Yhteistyötä tehdään myös valtakunnallisesti eri toimijoiden kanssa, kuten muiden hyvinvointialueiden, DigiFinlandin, THL:n ja Kelan kanssa. Näin hyvät opit ja ratkaisut saadaan kustannustehokkaasti käyttöön myös muilla alueilla – hyödymme siitä puolin ja toisin.

Digipalvelut vanhojen tuttujen sote-palveluiden rinnalla

Esimerkkikäyttäjämme Janne, 19 v., tunsi ahdistusta ja haki apua OmaKeusoten chatbotista. Chatbot ehdotti muiden palveluohjausten ohella ahdistuksen omahoito-ohjelmaa. Janne halusi kuitenkin keskustella ihmisen kanssa ja saikin chatin kautta yhteyden ammattilaiseen, joka ohjasi Jannen täyttämään terapianavigaattorin, joka sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia ja nopeuttaa oikeaan hoitoon tai palveluun pääsyä. Janne oli saanut myös ohjeen soittaa nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen. Asiakasohjauksen kautta tehdään hoidon tarpeen arvio.

Asiakasohjauksesta Janne sai ajan Keusoten ammattilaiselle, jonka kanssa hän teki omahoitosuunnitelman. Janne pääsi käyttämään ohjatun omahoidon sovellusta, jossa Jannella oli yhdessä ammattilaisen kanssa sovitut ohjeet ja tehtävät. Hoidon aikana Janne sai valita, käykö hän etä- vai läsnävastaanotolla.

Esimerkissämme Janne hyödynsi monipuolisesti digipalveluita, sai tarvitsemansa avun ja hyvät itsehoidon välineet tulevaisuuden varalle. Kaikki muu esimerkissä mainittu on mahdollista jo nyt, paitsi itse- ja omahoidon sovellus, joka on tulossa kokeiluun syksyllä. Tavoitteenamme ovatkin monipuoliset, käyttäjäystävälliset ja vaivattomat digipalvelut, jotka mahdollistavat sujuvan yhteistyön Keusoten palveluissa.

Kokeile itsekin!

Benita Kapp
Tuotepäällikkö
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue