Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöskooste 23.5.2024

Aika 23.5.2024, klo 18.00
Paikka Hyvinkään lukio Kipinä

Käsitellyt asiat

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 32 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • valita Matti Korkiakosken ja Tuija Reinikaisen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Pentti Puhakan ja Tiia Lintulan.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 28.5.2024 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana torstaina yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan muuten, mutta Tiia Lintulan tilalle valittiin Mimmi Launiala.

§ 33 Eron myöntäminen Arto Häggille aluevaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää eron Arto Häggille aluevaltuuston jäsenyydestä sekä;
 2. merkitä tiedoksi, että aluevaltuuston jäseneksi Arto Häggin tilalle kutsutaan Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Tommi Luhtaniemi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 34 Eron myöntäminen Tom Bomanille palveluiden järjestämisen lautakunnasta ja uuden jäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Tom Bomanille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan jäsenyydestä ja;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Tom Bomanille eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan jäsenyydestä ja;
 2. valita hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Ismo Nöjdin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan.

§ 35 Eron myöntäminen Tiina Halla-aholle palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Tiina Halla-aholle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä ja;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Tiina Halla-aholle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä ja;
 2. valita hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Kirsi Loposen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan.

§ 36 Aluevaltuuston kokousaikataulu syksyllä 2024

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2024 syksyn valtuuston kokousaikataulun seuraavasti:

 • torstaina 26.9.2024 klo 18
 • torstaina 7.11.2024 klo 18
 • torstaina 12.12.2024 klo 18

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 37 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne aluehallituksen valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 38 Hyvinvointialuejohtajan virkavaali

Esitys: Aluevaltuusto päättää

 1. suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin ja erillisen vaalin varalle valittavasta.
 2. virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
 3. todeta, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen ja hänelle on tehty turvallisuusselvitys.

Päätös:

Aluevaltuusto päätti suoritetussa virkavaalissa valita hyvinvointialuejohtajaksi Raija Kontion toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen.

Suoritetussa virkavaalissa varalle valittiin Petteri Lankinen.