Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöskooste 28.5.2024

Aika 28.5.2024, klo 14:30
Hyvinkään lukio Kipinä

Käsitellyt asiat

§ 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 31.5.2024 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                               

§ 143 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • vt. Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Puntaroivat asukaspaneelit
 • Apotista irtaantuminen
 • Siirtoviivemaksut ja tiimimalli

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 144 Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinnan käynnistäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinnan käynnistämisen.

Päätös: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

§ 145 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenen valinta

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää nimetä hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon Pornaisten edustajaksi Jimi Rannikon tilalle Helmi Yliniemen toimikauden loppuun, eli vuoden 2024 loppuun asti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 146 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimintaohjeiden antaminen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 19.6.2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun 19.6.2024
 2. nimetä yhtiökokousedustajan Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokoukseen
 3. antaa toimintaohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia yhtiökokouksessa ja nimeää Keski-Uudenmaan ehdokkaan (1) yhtiön hallitukseen.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä tiedoksi Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokouskutsun 19.6.2024
 2. nimetä yhtiökokousedustajaksi hallintopäällikkö Sannamari Nousiaisen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n yhtiökokoukseen
 3. antaa toimintaohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia yhtiökokouksessa ja nimetä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaaksi (1) yhtiön hallitukseen Arto Lindbergin.

§ 147 Edustajan nimeäminen Istekki Oy:n osakaskokoukseen 5.6.2024 ja toimintaohjeiden antaminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi Istekki Oy:n osakaskokouskutsun 5.6.2024.
 2. nimetä edustajan osakaskokoukseen.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä tiedoksi Istekki Oy:n osakaskokouskutsun 5.6.2024.
 2. nimetä edustajaksi osakaskokoukseen tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkon.

§ 148 Edustajan nimeäminen UNA Oy:n yhtiökokoukseen 6.6.2024 ja toimintaohjeiden antaminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi UNA Oy:n yhtiökokouskutsun 6.6.2024
 2. antaa toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia yhtiökokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 149 Aluevaltuuston 23.5.2024 päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 23.5.2024 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 150 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 151 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.