Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 4.6.24

Aluehallitus

Aika 4.6.2024, klo 14:30

Kipinä

Käsitellyt asiat

§ 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 6.6.2024 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                               

§ 153 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • vt. Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 154 Yhteistoimintaneuvottelujen päätös

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää
 • todeta, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käyty ajalla 10.4. – 29.5.2024 ja saatu päätökseen.
 • hyväksyä yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta työnantajan tekemän esityksen (liitteet 1, 3 ja 4) tarvittavista toimenpiteistä; esityksen sisältämät kustannussäästöt sisällytetään vuosien 2025 ja 2026 talousarvioihin.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Olli Savela jätti päätökseen eriävän mielipiteen perusteluineen.

§ 155 Alueellinen hyvinvointikertomus 2023

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointikertomuksen 2023.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 156 Omavalvontaohjelman seurantaraportti 1–4/2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman julkisilla verkkosivuilla julkaistavan seurantaraportin 1–4/2024 (liite 1).
 2. edellyttää, että palveluja kehittämisessä huomioidaan omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaraportissa tehdyt havainnot. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 157 Talouden toteuma 1.1.–30.4. ja tilinpäätösennuste

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talouden toteutuman 1.1.–30.4.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 158 Sopimus hyvinvointialueen irtaantumisesta Apotti-yhteistyöstä

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan irtautumissopimuksen ehtojen mukaisesti
 2. antaa hyvinvointialuejohtajalle oikeuden tehdä sopimusasiakirjoihin teknisiä korjauksia ja;
 3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 159 Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinnan käynnistäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinnan käynnistämisen.
 2. että tämä päätös korvaa aluehallituksen 9.4.2024 § 93 tekemän päätöksen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 160 Uudenmaan Osuuspankin tarjous tililimiitistä

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää hyväksyä Uudenmaan Osuuspankin tarjouksen 10 000 000 tililimiitistä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 161 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Ostolaskujen julkaiseminen verkkosivuilla avoimena datana

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että valtuusto päättää

 1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen
 2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 162 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 163 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.