Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 23.4.24

Aluehallitus

Aika 23.4.2024, klo 14:30

Teams

Käsitellyt asiat

§ 110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 26.4.2024 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                               

§ 111 Hyrylän sotekeskuksen tarveselvityksen hyväksyminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. että Lounaisen sote-keskuksen nimi muutetaan Hyrylän sote-keskukseksi
 2. hyväksyä tarveselvityksen liitteineen ja antaa luvan aloittaa hankesuunnitelman tekeminen.

Päätös: Aluehallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

§ 112 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • vt. Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Palveluverkon toimeenpanon tilannekatsaus, tila- ja tukipalvelujohtaja

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttin esityksen mukaan. Lisäksi palvelujen verkostosuunnitelmahankkeen ohjausryhmään nimettiin hallituksen edustajaksi puheenjohtaja Helinä Perttu.

§ 113 Esitys mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevan käyttövaran alentamisesta

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää alentaa mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevien käyttövaran lakisääteiseksi vähimmäiskäyttövaraksi 182 € / kk 1.6.2024 alkaen.

Päätös:

Osana aluevaltuuston päättämää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päätösten täytäntöönpanoa, aluehallitus päätti alentaa mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevien käyttövaran lakisääteiseksi vähimmäiskäyttövaraksi 182 € / kk 1.6.2024 alkaen. 

Olli Savela jätti päätökseen eriävän mielipiteen perusteluineen.

§ 114 Hankintaohjeen päivittäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 1. hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päivitetyn hankintaohjeen.
 2. että päivitetty hankintaohje on voimassa 1.5.2024 lukien; ja
 3. että päivitetty hankintaohje korvaa aiemmin noudatetun Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän aikaisen hankintaohjeen (Yhtymähallitus 22.12.2020 § 198).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 115 Pienhankintaohjeen päivittäminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päivitetyn pienhankintaohjeen.
 2. että päivitetty pienhankintaohje on voimassa 1.5.2024 lukien; ja
 3. että päivitetty pienhankintaohje korvaa aiemmin noudatetun Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän aikaisen pienhankintaohjeen (hyväksytty 28.4.2021).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 116 Toimien muuttaminen viraksi 23.04.2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 117 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen/ Oy Apotti Ab sääntömääräinen yhtiökokous 2.5.2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi Apotti Oy:n yhtiökokouskutsun liitteineen
 2. valita yhtiökokousedustajaksi tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkon
 3. antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden osalta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 118 Valtuustoaloite: Liikkumisreseptin käyttöönotto hyvinvointialueella

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Päätös:  Aluehallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi Hyvinvointi, terveys- ja asiakkuudet -alueelle.

§ 119 Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousaikataulu syksyllä 2024

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää
 • pitää kokouksensa vuoden 2024 syksyllä seuraavan aikataulun mukaan:
  • tiistaina 13.8.2024 Hyvinkäällä
  • tiistaina 20.8.2024 Hyvinkäällä
  • tiistaina 27.8.2024 iltakoulu etäyhteydellä
  • tiistaina 3.9.2024 Hyvinkäällä
  • tiistaina 17.9.2024 Hyvinkäällä
  • tiistaina 24.9.2024 iltakoulu etäyhteydellä
  • tiistaina 1.10.2024 Järvenpäässä
  • tiistaina 8.10.2024 etäyhteydellä
  • tiistaina 29.10.2024 Järvenpäässä
  • tiistaina 5.11.2024 iltakoulu etäyhteydellä
  • tiistaina 12.11.2024 Järvenpäässä
  • tiistaina 26.11.2024 etäyhteydellä
  • tiistaina 3.12.2024 Järvenpäässä
  • tiistaina 17.12.2024 Järvenpäässä
 • että kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 14.30, ja;
 • ehdottaa aluevaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 syksyn valtuuston kokousaikataulun seuraavasti:
 • torstaina 26.9.2024 klo 18
 • torstaina 7.11.2024 klo 18
 • torstaina 12.12.2024 klo 18

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 120 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 121 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.