Siirry sisältöön

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä

Hyvinvointialueella toimii hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen ryhmä, jonka tehtävänä on alueellinen hyvinvointijohtaminen. Monialaiseen ryhmään kuuluu Keusoten, kuntien, järjestöjen, erikoissairaanhoidon ja muiden toimijoiden edustajia, jotka vastaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omissa taustayhteisöissään ja organisaatioissaan.

Ryhmän keskeiset tehtävät

  • Vastaa alueellisesta hyvinvointisuunnitelma- ja kertomustyöstä
  • Seuraa asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin
  • Työ sisältää alueen asukkaiden hyvinvoinnin tilan kehittymisen ennakointia, seurantaa ja raportointia
  • Vahvistaa alueen asukkaiden osallisuutta

Tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, työ sisältää positiivista kohdentamista. Alueellinen hyte-ryhmä tekee tiivistä kumppanuusyhteistyötä asukkaiden sekä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Se vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintaprosesseja eri organisaatioiden välillä ja jakaa asiantuntemusta laajasti. Ryhmä muodostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kontaktipinnan Keusoten, erikoissairaanhoidon ja 3. ja 4.sektorin toimijoiden välille. Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä raportoi työstään Keusoten valtuustolle alueellisen hyvinvointikertomuksen kautta.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Kristiina Kariniemi-Örmälä ja sihteerinä Laura Busi.