Siirry sisältöön

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä

Hyvinvointialueella toimii hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen ryhmä, jonka tehtävänä on alueellinen hyvinvointijohtaminen. Monialaiseen ryhmään kuuluu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen, erikoissairaanhoidon ja muiden toimijoiden edustajia, jotka vastaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omissa taustayhteisöissään ja organisaatioissaan.

Ryhmän keskeiset tehtävät

  • Vastaa alueellisesta hyvinvointisuunnitelma- ja kertomustyöstä
  • Seuraa asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin
  • Työ sisältää alueen asukkaiden hyvinvoinnin tilan kehittymisen ennakointia, seurantaa ja raportointia
  • Vahvistaa alueen asukkaiden osallisuutta
  • Toimii alueellisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä arjen turvallisuuden yhteistyöverkostona
  • Rakentaa yhteistä ymmärrystä alueellisesta hyvinvointityöstä ja sen merkityksestä
  • Edistää ja ylläpitää hyvinvointiverkoston toimijoiden välistä vuoropuhelua

Tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, työ sisältää positiivista kohdentamista. Alueellinen hyte-ryhmä tekee tiivistä kumppanuusyhteistyötä asukkaiden sekä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Se vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintaprosesseja eri organisaatioiden välillä ja jakaa asiantuntemusta laajasti. Ryhmä ohjaa monialaista alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Hyte-allianssi kumppanuusmallin mukaisesti. Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä raportoi työstään Keusoten valtuustolle alueellisen hyvinvointikertomuksen kautta.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Kristiina Kariniemi-Örmälä ja asiantuntijasihteerinä Laura Busi.