Siirry sisältöön

Mielenterveyspalvelujen hoitovalikoima laajentuu digitaalisuutta hyödyntäen

Kuvassa ryhmäterapiaan osallistuvia henkilöitä.

Perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluissa tarjottava hoitovalikoima laajentuu esimerkiksi digitaalisuutta hyödyntävillä hoitomuodoilla. Hoitovalikoiman laajentamisen tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa perustason olemassa olevaa palveluvalikoimaa siten, että nopeasti alkavia hoitomuotoja olisi tarjolla useammalle apua hakevalle.

Perustasolle suunnattuja hoitomuotoja ovat esimerkiksi ohjattu omahoito, nettiterapia, erilaiset ryhmämuotoiset hoidot sekä kognitiivinen lyhytterapia, joiden lisäksi apua hakeville voidaan tarjota alueellisesti myös muita hoitomuotoja. Suuri osa apua hakevista saa riittävän avun mm. edellä mainituista matalan kynnyksen hoitomuodoista, erityisesti silloin, jos hoito alkaa nopeasti.

Miten hoitomuodot eroavat toisistaan?

Alla lisätietoa siitä, mitä ovat ohjattu omahoito, nettiterapia, ryhmämuotoinen hoito ja kognitiivinen lyhytterapia asiakkaan näkökulmasta.

Ohjattu omahoito

Ohjattu omahoito on 1–3 käyntikerran hoitomuoto lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden pulmatilanteisiin tai esimerkiksi elämäntilannekriisiin. Hoitomuoto rakentuu asiakkaan toteuttamasta itsenäisestä omahoitotyöskentelystä Mielenterveystalo.fi -verkkopalvelun omahoito-ohjelman parissa sekä ammattilaisen tarjoamasta tuesta ja ohjauksesta. Voit tutustua ohjattuun omahoitoon tarkemmin alla olevan esittelyvideon kautta.

Ohjatusta omahoidosta voi saada apua lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden pulmatilanteisiin, kuten ahdistus- ja masennusoireiluun, unettomuuteen tai elämäntilannekriisiin. Psykologi Pasi Roslund kertoo videolla lisää hoidon hyödyistä. Voit myös tutustua omahoito-ohjelmiin osoitteessa www.mielenterveystalo.fi/omahoito

Nettiterapia

Jo palvelujärjestelmään vakiintunut nettiterapia on omalta tietokoneelta tai älylaitteelta toteutettava hoitomuoto lieviin ja keskivaikeisiin psyykkisiin pulmiin, esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen ja unettomuuteen. Nettiterapiassa asiakas työskentelee itsenäisesti viikoittaisten istuntojen parissa, joissa hän oppii uusia toimintamalleja tietosisältöjen, harjoitusten ja esimerkkien avulla. Ongelmaan erikoistunut nettiterapeutti tukee asiakkaan etenemistä viikoittain viestien välityksellä. Kokonaisuudessaan nettiterapia kestää kahdesta neljään kuukautta. Voit tutustua nettiterapiaan tarkemmin alla olevan esittelyvideon kautta.

Nettiterapia on tutkitusti tehokasta hoitoa, joka alkaa nopeasti. Nettiterapiat ovat maailmalla laajassa käytössä ja Suomessakin niitä tarjotaan laajasti eri mielenterveyden pulmiin. Videolla psykologi Pasi Roslund kertoo, mistä nettiterapia koostuu ja millä tavalla asiakas voi hyötyä terapiasta. Voit myös lukea lisää osoitteesta: https://www.mielenterveystalo.fi/tietoa-nettiterapiasta

Ryhmämuotoinen hoito

Ryhmämuotoista hoitoa hyödynnetään mielenterveyden pulmien, kuten masennuksen tai ahdistuksen hoidossa yhtä lailla kuin yksilömuotoista hoitoakin. Ryhmämuotoisessa hoidossa tapaamisissa on paikalla samanaikaisesti useampi asiakas, joilta voi saada esimerkiksi omaan tilanteeseensa vertaistukea, sekä ryhmää ohjaava työntekijä tai työntekijäpari. Voit tutustua ryhmämuotoiseen hoitoon tarkemmin alla olevan esittelyvideon kautta.

Videolla psykologi Pasi Roslund kertoo, millä tavalla asiakas hyötyy ryhmähoidosta, jota tarjotaan moniin eri mielenterveyden pulmatilanteisiin ja oireisiin. Katso video ja lue lisää osoitteesta: https://www.mielenterveystalo.fi/ryhmahoito-mielenterveyshairioissa

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia on lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden pulmiin tarkoitettu hoitomuoto, josta käytetään myös nimitystä ’Etulinjan lyhytterapia’. Kognitiivinen lyhytterapia on 5-10 käyntikerran hoito, jossa asiakas ja ammattilainen tekevät yhteistyötä valitun kohdeoireen tai ongelman äärellä. Hoitomalleja on tarjolla yleisiin mielenterveyden häiriöihin, kuten masennukseen ja ahdistukseen. Voit tutustua kognitiiviseen lyhytterapiaan tarkemmin alla olevan esittelyvideon kautta.

Aina psyykkisen voinnin kohentamiseen ei tarvita pitkää psykoterapiaa, vaan lyhyempikin hoito voi riittää. Kognitiivinen lyhytterapia (“etulinjan lyhytterapia”) on lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden pulmiin tarkoitettu hoito, josta moni on saanut riittävän avun. Videolla psykologi Pasi Roslund kertoo lisää hoidon hyödyistä.

Tarvitsetko apua tai tukea?

Keusoten mielenterveyspalveluista saat apua, tukea, neuvoja sekä hoitoa ja hoitoonohjausta. Lue lisää verkkosivuiltamme ja ota yhteyttä aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen:Lisätietoja Terapiat etulinjaan -hankkeesta:

Minna Miao, terapiakoordinaattori, minna.miao@hus.fi