Siirry sisältöön

Terapianavigaattori auttaa mielenterveyden ongelmatilanteissa

Kuvassa masentunut nainen sekä koira tietokoneen äärellä.

Mielenterveysoireisiin on tärkeää hakea tukea ja apua ajoissa. Terapianavigaattori on verkkopalvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa mielenterveyshoidon tarpeita sekä nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Terapianavigaattori on anonyymi verkkokysely, joka koostuu monivalintakysymyksistä, oirekyselyistä ja lyhyistä avoimista tekstikentistä. Kysymykset kartoittavat asiakkaan mielenterveysoireiden luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita ja toiveita. Kyselyn voi täyttää kuka tahansa ja se antaa asiakkaalle tietoa mielenterveyspalvelujen tarpeesta sekä ohjeistaa palveluihin hakeutumisessa.

Terapianavigaattorin vastaukset auttavat terveydenhuollon ammattilaista asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa. Navigaattorista saa henkilökohtaisen koodin, jonka voi halutessaan antaa terveydenhuollon ammattilaiselle. Koodi on voimassa kuukauden ajan. Koodin avulla ammattilainen näkee kyselyn tulokset ja osaa tarjota asiakkaalle juuri hänelle sopivaa tukea ja apua.

Tarvitsetko apua tai tukea? Toimi näin

Oletko uusi asiakas Keusoten mielenterveyspalveluissa? Tarvitsetko apua mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa tai kaipaatko tukea jaksamiseesi? Vastaa terapia­navigaattorin kyselyyn. Vastaamisessa menee aikaa noin 30 minuuttia ja se on vapaaehtoista. Ethän kirjaa terapianavigaattoriin henkilötietojasi, kuten nimeäsi, henkilötunnustasi tai yhteystietojasi.

  1. Mene verkossa osoitteeseen www.terapianavigaattori.fi ja täytä sivuston kysely. Ota saamasi koodi talteen.
  2. Soita Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidon tarpeen arvioinnin ja asiakasohjauksen numeroon 019 226 0404 (aikuiset). Palveluajat näet tältä sivulta.
  3. Anna terapianavigaattorista saamasi koodi puhelimitse sinua neuvovalle terveydenhuollon ammattilaiselle.
  4. Asiakas ja ammattilainen käyvät vielä yhdessä läpi terapianavigaattorin vastauksista koostuvan yhteenvedon.
  5. Asiakkaalle tarjotaan juuri hänelle sopivaa yksilöllistä hoitomuotoa.
  6. Asiakkaan oireiden ja ongelmien syvyys sekä hoitomieltymykset vaikuttavat siihen, millaiseksi hoitopolku muotoutuu. Hoitoa seurataan ja hoitosuunnitelmaa muokataan muuttuvien tarpeiden mukaan.

Voit myös vaihtoehtoisesti ottaa suoraan puhelimitse yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen tai ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen tai omaan hoitovastaavaasi terveysasemallasi tai asioida terveysasemasi lääkärin tai hoitajan vastaanotolla.

Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia ja olet epävarma turvallisuudestasi hoidon käynnistymistä odottaessa, hakeudu suoraan terveydenhuollon ammattilaisen arvioon esimerkiksi terveysasemalle, työterveyteen tai opiskeluterveydenhuoltoon. Vakavissa kiiretilanteissa soita suoraan Keusoten sosiaali- ja kriisipäivystykseen, p. 019 711 0721 tai hätänumeroon 112.

Tarjolla lukuisia matalan kynnyksen hoitomuotoja, joista useimmat hyötyvät

Terapianavigaattorin alkukartoituksen avulla mielenterveysoireisille sekä apua jaksamiseensa tarvitseville henkilöille löydetään tehokkaasti sopivin yksilöllinen hoitomuoto.

– Navigaattorin avulla ammattilaisemme erottavat entistä paremmin asiakkaat, jotka voi ohjata nopeasti alkaviin kevyisiin psykososiaalisiin hoitoihin, sanoo Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimies Marko Poikolainen.

Pääsääntöisesti terapianavigaattori yhteydenoton jälkeen käynnistetään matalan kynnyksen hoito, kuten ohjattu omahoito, nettiterapia tai hyväksymis- ja omistautumisterapiaryhmään osallistuminen. Kevyiden hoitojen etu on se, että ne alkavat nopeasti ja useimmat hyötyvät niistä.

– Jos kevyemmät hoitomuodot eivät tunnu auttavan riittävästi, harkitaan muita hoitoja, kuten etulinjan lyhytterapiaa, yksilöllistä hyväksymis- ja omistautumisterapiaa tai tarpeen mukaan Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, Poikolainen täsmentää.

Matalan kynnyksen hoitomuotoja

Ohjattu omahoito

Ohjattu omahoito on 1–3 käyntikerran hoito, jossa tärkein tekijä on asiakkaan omahoitotyöskentely Mielenterveystalo.fi -palvelussa. Työskentelyä tukee ammattilainen avustamalla sopivan hoito-ohjelman valitsemisessa, tavoitteen asettelussa ja hoidossa keskeisten taitojen harjoittelussa. Piloteista saatu vaikuttavuustieto on osoittanut, että noin puolet ohjattuun omahoitoon ohjautuvista saa siitä riittävän avun eikä jatkohoidon tarvetta enää ole.

Etulinjan lyhytterapia

Etulinjan lyhytterapia on keskimäärin seitsemän kontaktikerran pituinen, kognitiivisen työotteen hoito, jonka avulla voidaan hoitaa lieviä- ja keskivaikeita mielenterveyden häiriöitä. Keusotessa on toteutettu jo lähemmäs 200 etulinjan lyhytterapiaa hyvin tuloksin. Reilu puolet hoitoa saaneista ei enää tarvitse jatkohoitoa lyhytterapian jälkeen ja 98% hoitoa saaneista asiakkaista suosittelisi sitä vastaavassa tilanteessa oleville.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaukseen perustuva terapeuttinen menetelmä. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaa käytetään muun muassa ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden hoidossa. Terapian tavoitteena on lisätä asiakkaan arvojen mukaista merkityksellistä elämää sekä psykologista joustavuutta. Terapiaan kuuluu muun muassa mindfulnessin eli tietoisuustaitojen harjoittelua epämiellyttävien ajatusten ja tunteiden hallinnan tueksi.

Terapiat etulinjaan -toimintamalli

Terapianavigaattori on osa valtakunnallista Terapiat etulinjaan -toimintamallia, jossa parannetaan perustason mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja prosesseja yhteistyössä tulevien hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden kanssa. Toimintamalli on osa kansallista mielenterveysstrategiaa ja sote-uudistuksen tukea, ja se mahdollistaa terapiatakuun toteuttamisen hyvinvointialueilla.

Lisätietoja:

Katso YouTubesta Mikä on terapianavigaattori -video. Voit täyttää terapianavigaattorin silloin, kun se sinulle parhaiten sopii sekä jakaa tulokset halutessasi terveydenhuollon ammattilaiselle. Terapianavigaattorin avulla tehtävä alkukartoitus voi nopeuttaa asiakkaan hoitoon ­­­­pääsyä.