Siirry sisältöön

Mielenterveystalo.fi tukee mielen omahoitoa

Kuvituskuva

Tarvitsetko tukea mielen hyvinvointiin? Mielenterveystalo.fi -palvelusta saat apua missä ja milloin vain omahoito-ohjelmien, oirekyselyjen ja teemoitettujen artikkelien avulla.

Mielenterveysoireisiin on tärkeää hakea tukea ja apua ajoissa. Mielenterveystalo on HUSin tuottama verkkopalvelu, joka tarjoaa mielenterveyteen liittyvää tietoa kaikkien hyödynnettäväksi.

Verkkopalvelusta löydät omahoito-ohjelmia, luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä alueellisista ja valtakunnallisista mielenterveyspalveluista.

Hyödynnämme Mielenterveystalon sisältöjä ja palveluja Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluissa mm. ohjatuissa omahoidoissa ja oirekyselyissä.

Voit käyttää Mielenterveystalon työkaluja myös itsenäisesti oman tilanteesi tueksi jo ennen hoitoon hakeutumista.

Mitä omahoito ja ohjattu omahoito ovat?

Omahoito

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat ovat asiantuntijoiden laatimia kokonaisuuksia, joiden avulla saat tukea tilanteeseesi. Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita.

Mielenterveystalosta löytyy omahoito-ohjelmia erilaisiin oireisiin, elämäntilanteisiin ja hyvinvointiin. Omahoito-ohjelmat sisältävät harjoituksia, tietoa, oirekyselyjä ja videoita. Voit käyttää omahoito-ohjelmia itsellesi sopivana ajankohtana itsenäisesti tai ammattilaiselta saatavan hoidon ohessa.

Ohjattu omahoito

Ohjattu omahoito on ensihoito kaikille Keusoten mielenterveyspalvelujen asiakkaille. Kyseessä on 1–3 käyntikerran hoito, jossa tärkein tekijä on asiakkaan omahoitotyöskentely Mielenterveystalo-palvelussa. Työskentelyä tukee ammattilainen avustamalla sopivan hoito-ohjelman valitsemisessa, tavoitteen asettelussa ja hoidossa keskeisten taitojen harjoittelussa. Piloteista saatu vaikuttavuustieto on osoittanut, että noin puolet ohjattuun omahoitoon ohjautuvista saa siitä riittävän avun eikä jatkohoidon tarvetta enää ole.

Päästäksesi ohjattuun omahoitoon, ota yhteyttä Keusoten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidon tarpeen arviointiin ja asiakasohjaukseen, p. 019 226 0404, ma–pe klo 9–12. Ennen yhteydenottoa suosittelemme Terapianavigaattorin verkkokyselyn täyttöä Keusoten sivuilla. Terapianavigaattori sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia ja asianmukaiseen hoitoon ohjausta.

Mitä nettiterapia on?

HUSin tuottama nettiterapia on omalta tietokoneelta tai älylaitteelta toteutettava hoito, jossa terapeutti tukee asiakkaan etenemistä. Terapia kohdentuu johonkin tiettyyn vaikeuteen, kuten esimerkiksi masennukseen, unettomuuteen tai johonkin ahdistuneisuushäiriöön.

Terapiaa tehdään viikoittain ja sen kesto on noin 3–4 kuukautta. Terapiassa asiakas pohtii hankaluuksiaan, ajattelu- ja toimintatapojaan sekä opettelee uusia toimintamalleja tietosisältöjen, videoiden ja harjoitteiden avulla. Nettiterapioista on oikein kohdennettuina saatu yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain toteutetusta psykoterapiasta.

Nettiterapiaan päästäksesi sinun tulee ottaa yhteyttä Keusoten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidon tarpeen arviointiin ja asiakasohjaukseen, p. 019 226 0404, ma–pe klo 9–12. Sen lisäksi terveysasemalla tulee tehdä asianmukainen somaattisten sairauksien (kehon ja elimistön sairauksien) poissulku ja suositus nettiterapian käynnistämisestä.

Terapiat etulinjaan -toimintamalli

Mielenterveystalo.fi on osa valtakunnallista Terapiat etulinjaan -toimintamallia, joka tähtää siihen, että mielenterveyden haasteisiin löytyy verkosta kaikille avoimia työkaluja jo ennen hoitoon hakeutumista.​

Toimintamallilla parannetaan perustason mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja prosesseja yhteistyössä tulevien hyvinvointialueiden ja yliopistosairaaloiden kanssa. Toimintamalli on osa kansallista mielenterveysstrategiaa ja sote-uudistuksen tukea, ja se mahdollistaa terapiatakuun toteuttamisen hyvinvointialueilla.

Lisätietoja:

Kuvituskuvassa kädet, pääsiluetti ja hymynaama vihreällä taustalla.