Siirry sisältöön

Nestori-hanke

Nestori-hankkeessa etsimme ratkaisuja asunnottomuuden vähentämiseen uusien palveluiden kautta.

Keusote on mukana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käynnistämässä asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen tähtäävässä hankkeessa. STM on myöntänyt Keusotelle rahoitusta kehittää asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa asumiseen liittyvää tuen tarvetta. Toteutamme asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämisen Nestori-hanketta tiiviissä yhteistyössä alueen monipuolisten yhteisverkostojen ja asiakkaiden kanssa vuosina 2021-2022.

Nestori-hankkeen tavoitteet

  1. Kehittää asiakaslähtöisiä, asunto ensin -periaatteen huomioivia sosiaali- ja terveyspalveluja työikäisille yksinäisille, pariskunnille ja perheille, joilla on monialaista ja laajaa tuen tarvetta elämäntilanteeseensa liittyen häätöuhan, asumisongelmien tai asunnottomuuden vuoksi.
  2. Kehittää asumissosiaaliseen työhön pohjautuvia monialaisia liikkuvia ja matalan kynnyksen palveluja tai toimintamalleja, joiden kautta tuen tarpeessa oleva henkilö saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa.
  3. Ottaa käyttöön tai jatkokehittää yhdessä kuntien ja monialaisen verkoston kanssa olemassa olevaa tai toimivaksi käytännöksi todettua mallia tai palvelua ja sovittaa kehittämistyö yhteen maakunnan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämisen kanssa.
  4. Etsiä mahdollisuuksia, toteuttaa ja kehittää sähköisiä palveluita, toimintamalleja tai toimintakanavia asunnottomuuden vähentämiseen ja ennaltaehkäisemiseen.

Keusoten alueella ei ole vielä muodostunut yhtenäisiä toimintamalleja asunnottomuuden vähentämiseksi, niinpä Nestori-hankkeen tavoitteena on luoda Keusoten yhteinen toimintamalli asunnottomuuden vähentämiseksi. Näin tähdätään ennalta ehkäisemään asunnottomuutta ja pyritään varmistamaan, että asumisen haasteita kohdatessaan henkilö saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Kehitteillä olevaa uutta toimintamallia pyritään pilotoimaan jo hankkeen aikana, ja palvelut tullaan jatkossa yhdistämään osaksi Keusoten olemassaolevia sote-palveluita. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sote-uudistukseen liittyvien Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja Keusoten rakenneuudistushankkeen kanssa.

Nestori-hankkeen työskentelytapa on monipuolinen verkostotyö sekä yhteiskehittäminen. Yhteiskehittämisen kautta palvelujen käyttäjät ja toteuttajat ovat jakamassa asiantuntijuuttaan kehittämistyössä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Nestori-hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, hankekoordinaattori ja 4 hankeohjaaja sekä kokemusasiantuntija. Säännöllisen ja monimuotoisen viestinnän avulla hanke tiedottaa ja osallistaa asiakkaita, henkilöstöä ja verkostotyön sidosryhmiä hankkeen tuomiin vaikutuksiin ja uudistuksiin.

Nestorin rautaisten ammattilaisten haaste

Me Nestori-hankkeen rautaiset ammattilaiset haastamme Sinut kertomaan työsi ydinsisällön minuutissa – katso video ja ota haaste vastaan!

Nestorin jalkautuva työ

Katso videolta, millaista on Nestori-hankkeen jalkautuva työ.

Nestorin ennaltaehkäisevä työ

Me Nestori-hankkeen tiimissä teemme ennaltaehkäisevää työtä kehittämällä asiakaslähtöisiä palveluita asunnottomille tai henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa tuen tarvetta asumistilanteessaan.

Mitä asunnottomuus on?

Tutustu Nestori-hankkeen kolmiosaiseen videosarjaan asunnottomuudesta: