Siirry sisältöön

Nestori-hanke

Nestori-hankkeessa etsimme ratkaisuja asunnottomuuden vähentämiseen uusien palveluiden kautta.

Keusote oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käynnistämässä asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen tähtäävässä hankkeessa. STM myönsi Keusotelle rahoitusta kehittää asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa asumiseen liittyvää tuen tarvetta. Toteutimme asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämisen Nestori-hanketta tiiviissä yhteistyössä alueen monipuolisten yhteisverkostojen ja asiakkaiden kanssa vuosina 2021–2023.

Jatkossa Nestori-hankkeen tuotokset ovat kuntalaisten ja ammattilaisten käytössä asumisen ja asumissosiaalisen työn sivulla.

Nestori-hankkeen tavoitteet

Nestori hankkeen tavoitteena oli asumissosiaalisen työn rakenteiden luominen ja vahvistaminen. Tähän tavoitteeseen pyrittiin seuraavien toimenpiteiden kautta.

  • 1. Toimenpide: Asunnottomuutta vähentävien ja ennaltaehkäisevien matalan kynnyksen rakenteiden luominen.
  • 2. Toimenpide: Asumissosiaalisen työn osaamisen kehittäminen​.

Nestori-hankkeessa pyrimme ennalta ehkäisemään asunnottomuutta ja varmistamaan, että asumisen haasteita kohdatessaan henkilö saa sujuvasti avun yksilöllisiin tarpeisiinsa.
Nestori-hankkeen työskentelytapa on monipuolinen verkostotyö sekä yhteiskehittäminen. Yhteiskehittämisen kautta palvelujen käyttäjät ja toteuttajat ovat jakamassa asiantuntijuuttaan kehittämistyössä hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi.

Nestori-hankkeessa työn lähtökohta on, että kehittämistyö on juurrutettavissa olemassa oleviin rakenteisiin siten, että luodut toimintatavat ja prosessit voivat jäädä käyttöön senkin jälkeen, kun hanke on loppunut ja hanketyöntekijät ovat päättäneet työnsä.

Nestori-hankkeessa työskenteli projektipäällikkö, hankekoordinaattori ja 4 hanketyöntekijää sekä kokemusasiantuntija. Säännöllisen ja monimuotoisen viestinnän avulla hanke tiedotti ja osallisti asiakkaita, henkilöstöä ja verkostotyön sidosryhmiä hankkeen tuomiin vaikutuksiin ja uudistuksiin.

Asumisen botti

Asumisen botti on kuntalaisten, ammattilaisten ja verkostojen käyttöön suunniteltu helppokäyttöinen sähköinen itseasiointipalvelu, johon on koottu laajasti asumiseen ja asumisen haasteisiin liittyvää tietoa. Lisäämällä kuntalaisten ja eri toimijoiden tietoisuutta asumiseen liittyvistä teemoista pyritään ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja erilaisia asumisen ongelmatilanteita.

Botin avulla kuntalaiset voivat saada neuvontaa helposti ajasta ja paikasta riippumatta ilman, että heidän tarvitsee odottaa yhteydenottoa työntekijältä. Ammattilaiset voivat löytää nykyistä helpommin työssään tarvitsemansa tiedon botin kautta, ja myös sidosryhmät voivat hyödyntää bottia kohtaamisissaan asiakkaiden kanssa.

Löydät Asumisen botin sisällöt klikkaamalla “Avaa chat” -painiketta sivun oikeassa alakulmassa ja kirjoittamalla tekstikenttään “Asumisen botti”.

Mitä asunnottomuus on?

Tutustu Nestori-hankkeen kolmiosaiseen videosarjaan asunnottomuudesta: