Siirry sisältöön

Asuminen ja asumissosiaalinen työ

Tarjoamme monipuolista tukea, tietoa ja ohjausta asumisesta, taloudesta sekä asumisen haasteiden ennaltaehkäisystä. Ota yhteyttä jos et löydä tarvitsemaasi tietoa, eivätkä omat voimasi riitä ja tarvitset konkreettista apua esimerkiksi toimeentuloon, sosiaaliseen hyvinvointiin tai asumiseen.

Tarjoamme monipuolista tukea, tietoa ja ohjausta asumisesta, taloudesta sekä asumisen haasteiden ennaltaehkäisystä. Voit ottaa yhteyttä Keusoten palveluihin, jos koet, ettet löydä tarvitsemaasi tietoa, eivätkä omat voimasi riitä ja tarvitset konkreettista apua esimerkiksi toimeentuloon, sosiaaliseen hyvinvointiin tai asumiseen. Löydät tietoa myös muiden julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamista asumiseen liittyvistä palveluista.

Asuminen

Koti ja asuminen ovat perusedellytyksiä hyvinvoinnille ja turvalliselle arjelle. Siksi on tärkeää, että asuminen on sujuvaa, ja mahdollisiin haasteisiin on saatavilla apua.

Keusoten chatbottiin on koottu laajasti tietoa asumista ja asumisen haasteista. Chatbot löytyy Keusoten verkkosivuilla aina sivun oikeasta alakulmasta. Hakusanalla ”asuminen” löydät vastaukset yleisempiin asumisen asioihin liittyviin kysymyksiin.

Hakusanalla ”asumisen itsearviointitesti” löydät chatbotista testin, jonka 12 kysymyksen avulla voit selvittää asumiseen liittyvää tuen tarvettasi. Hakusanalla ”palvelukompassi” löydät chatbotista oppaan alueella toimivista arkea ja asumista tukevista palveluista, kuten neuvontapalveluista ja ruoka-apupisteistä. Voit myös tulostaa Arjen tuen palvelukompassin itsellesi.

Asuminen pelissä on nuorille aikuisille kohdennettu hyötypeli, joka edistää asumisvalmiuksia. Peliä pelaamalla pääset testaamaan omia asumisen taitojasi sekä oppimaan lisää asumisesta. Asumisen käsikirjaan on koottu asumiseen liittyvät perustiedot ja ohjeet. YouTube-kanavallamme on useita videoita, joista löydät apua asumisen asioihin, esimerkiksi vuokrasopimuksen laadintaan, vuokran maksuun sekä muuttoon liittyen.

Asumisneuvonta

Asumisen asioissa ohjausta ja neuvontaa antaa asumisneuvonta, jota yleensä toteutetaan kunnissa, vuokrataloyhtiöissä tai järjestöissä. Keusote ei tuota asumisneuvontapalveluita. Alla on listattu Keusoten alueella asumisneuvontaa tarjoavia tahoja:

Keusoten asumista tukevat palvelut

Kotiin vietävien asumisen tukitoimien tavoitteena on luoda omasta kodista turvallinen asuinympäristö. Tukitoimilla on mahdollista edistää henkilön itsenäistä selviytymistä arjessa. Asumista tuetaan eri tavoin erilaisissa elämäntilanteissa. Palvelujen myöntäminen edellyttää palvelutarpeen arviointia sosiaalitoimessa.

Keusote järjestää eri asiakas- ja ikäryhmille myös muita asumispalveluita. Asumispalveluja haetaan niihin tarkoitetuilla hakemuksilla. Asumispalveluiden myöntämisessä noudatetaan niille määriteltyjä lakeja ja hyvinvointialueen kriteerejä. Palvelujen myöntäminen edellyttää palvelutarpeen arviointia sosiaalitoimessa. Osa asumispalveluista on maksullisia.

Vuokra-asunnon hakeminen

Vuokra-asuntoa kannattaa hakea usealta eri taholta. Asuntoa kannattaa hakea ainakin yleishyödyllisiltä vuokranantajilta, esimerkiksi kunnan vuokra-asunnoilta. Näiden asukasvalinnassa painottuvat sosiaaliset perusteet, kuten asunnon tarve ja varallisuus. Asuntoja kannattaa etsiä myös muilta vuokranantajatahoilta. Asuntoa hakiessa kannattaa huomioida myös Kelan perustoimeentulotuessa määrittelemät kohtuulliset asumismenot. Keusote ei tarjoa vuokra-asuntoja. Lisätietoa vuokra-asumisesta löydät Keusoten chatbotista hakusanalla “asuminen”, sekä Asumisen käsikirjasta. Löydät Keusoten alueen vuokranantajia Asumisen käsikirjan lopusta.

Asunnottomuus

Mikäli sinulla ei ole asuntoa, pyri ensisijaisesti majoittumaan väliaikaisesti ystävien tai sukulaisten luokse. Asunnottomuuden kohdatessa hyvinvointialueen tehtävänä on turvata heikoimmassa asemassa olevan henkilön asuminen. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi vaikeasti vammaisen, avuttoman vanhuksen, vakavasti mielenterveysongelmaisen tai alaikäisen lapsen asuttaminen.

Mikäli sinulla ei ole paikkaa mihin mennä yöksi, voit ottaa yhteyttä omaan sosiaalihuollon työntekijääsi, Keusoten työikäisten neuvontaan ja ohjaukseen p. 019 226 0402 ma-pe klo 9–12 tai sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 019 711 0721.

Keusote on sopinut Sininauha Oy:n kanssa väliaikaisen ensisuojapalvelun tuottamisesta alueen asiakkaille. Ensisuojassa tarjotaan tilapäistä yöaikaista majoitusta täysi-ikäisille asunnottomille henkilöille, joilla ei ole muuta paikkaa mihin mennä. Ensisuojassa ei voi yöpyä alaikäisenä. Yöpymään voi tulla päihtyneenä, mutta ensisuojassa ei saa käyttää päihteitä. Keravan Saviolla sijaitseva Vuorelan ensisuoja on avoinna klo 21–09 vuoden jokaisena päivänä.

Palvelu on asiakkaille maksutonta. Ensisuojassa on Keusoten asiakkaille kahdeksan asiakaspaikkaa. Paikkoja ei voi varata. Paikkatilanteen tiedustelemiseksi voi ensisuojaan olla yhteydessä puhelimitse. Ensisuoja palvelee osoitteessa Vuorelan ensisuoja, Vuorelanmäki 3, 04260 Kerava. Päivystyspuhelin vastaa myös ensisuojan aukioloaikojen ulkopuolella, p. 044 362 5105.

Talous

Asumiseen on mahdollista saada erilaisia taloudellisia tukia ja etuuksia. Alla on esitelty niistä yleisimpiä.

Asumistuki

Asumisen tukia haetaan Kelasta. Kelan yleistä asumistukea voidaan myöntää vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus-, tai omistusasuntoon. Eläkeläinen voi hakea Kelasta eläkkeensaajan asumistukea.

Perustoimeentulotuki

Toimeentulotuessa on kolme osaa: perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Sitä voi hakea silloin, jos muut tulot ja etuudet eivät riitä välttämättömiin menoihin. Välttämättömiä menoja ovat esimerkiksi kohtuuhintainen asuminen, terveydenhuolto, ruoka ja vaatteet.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Sellaisiin menoihin, joihin Kela ei myönnä perustoimeentulotukea, voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä vastaa hyvinvointialue. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää erilaisista elämäntilanteista johtuviin erityisiin menoihin. Hakeaksesi täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla on oltava Kelan perustoimeentulotuesta voimassa oleva päätös kyseiselle kuukaudelle.

Talous- ja velkaneuvonta

Voit ottaa yhteyttä talous- ja velkaneuvontaan, mikäli olet huolissasi omasta taloudesta. Sieltä saat neuvoja arjen talousasioihin, esimerkiksi rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Talous- ja velkaneuvontaan voi ottaa yhteyttä, vaikka ei olisikaan velkaa tai sitä on vähän. Saat apua myös velkatilanteeseen.